Nyheter 

 
2015-03-10

Omröstningen om nationalfågeln fortsätter

I och med februari månads utgång avslutades den första omgången i omröstningen om en svensk nationalfågel. Totalt medverkade 14 436 röstande och det blev ett ganska klart utslag när det gällde de tio arter som så att säga slogs ut. Dessa tio arter fick tillsammans drygt 1800 röster. Minst populär var den art som det kanske går allra bäst för i Sverige för närvarande – gransångaren fick bara en handfull röster. Även de typiska fjällfåglarna, blåhake och bergfink blev utslagna. När den andra omgången nu är i full gång, är det intressant att notera att rösternas fördelning skiljer sig ganska ...

Läs mer
2015-03-27

Unik video visar hur danska havsörnar blev av med sina ägg

Tidigt på morgonen den 20 mars försvann de två äggen från ett danskt havsörnsbo. Boet var försett med en videokamera, och mängder av människor hade följt örnarna under inledningsfasen av häckningen. Men det som hände i mörkret förra fredagsmorgonen undgick upptäckt. Det är först nu som Dansk Ornitologisk Forening kan visa vem det var som tog äggen: http://pandion.dof.dk/kort-nyt/sensationel-video-af-tyv...

Läs mer
2015-03-27

Tågtrafik allvarligaste dödsorsaken för örnar

Nu medger Trafikverket att det finns stora brister när det gäller hur viltolyckor hanteras längs våra järnvägar. Trafikverket följer inte de lagar och regler som gäller vilket bland annat innebär att många örnar dör i onödan och att skadat vilt lämnas utan åtgärd. I en intervju i P4 Örebro säger en företrädare för Trafikverket att verkets hantering egentligen är ett lagbrott. Varje år sker många viltoly...

Läs mer
2015-03-26

Nu i helgen; volontärer vid Hornborgasjön och vid Nordiska trädgårdar i Älvsjö

Just nu har SOF-BirdLife volontärer vid både Hornborgasjön och vid den stora trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar i Älvsjö. Vid Hornborgasjön guidar volontärer dagligen besökare vid Trandansen. Detta kommer att ske under ytterligare ett par veckor till dess att tranorna drar vidare mot nordligare häckplatser. Det är rutinerade tranvolontärer från Skövde respektive Falbygdens fågelklubbar som svarar på frågor och visar trano...

Läs mer
2015-03-26

Bättre kontroll av utplantering av änder önskvärd

Det bör övervägas en lagändring som innebär skyldigheter att rapportera antal, härkomst och utsläppsplatser för uppfödda gräsänder. Det är en av slutsatserna i en stor studie av hur människan påverkar en art genom utplanteringar. Studien har gjorts vid SLU i Sverige men omfattar hela Norden. Mer än tre miljoner gräsandungar planteras varje år ut för jaktändamål i Europa. I Sverige handlar det om minst 2...

Läs mer
2015-03-26

Ismåsen hotas av kvicksilver

Jämfört med förhållandena i slutet av 1800-talet är halterna av kvicksilver hos arktiska ismåsar idag nästan 50 gånger så höga. Halterna har nått sådana nivåer att de anses kunna påverka måsarnas reproduktion negativt. Det framgår av en studie som nyligen publicerades i en vetenskaplig rapport. Även andra arktiska fåglar, däggdjur och fiskar har ökande kvicksilverhalter på grund av atmosfärisk deposition. ...

Läs mer
2015-03-25 Ännu ett finskt äggsamlarmål
Läs mer
2015-03-25 Utnyttjad av människan i tusentals år – veckans fågel (13)
Läs mer
2015-03-25 Annorlunda ”snöfall” i Idaho, USA
Läs mer
2015-03-24 Vitryggarna behöver lugn och ro!
Läs mer
2015-03-23 Stor belöning för tips om falkförgiftning
Läs mer
2015-03-22 Nytt fall av förgiftad pilgrimsfalk i Skåne
Läs mer
2015-03-20 Världens mest hotade fågelarter
Läs mer
2015-03-19 Nytt svenskt äggsamlingsfall
Läs mer
2015-03-18 Återfunnen efter snart 70 år
Läs mer
2015-03-17 Vinnare och förlorare bland svenska fåglar
Läs mer

Till nyhetsarkivet

SOF-kalendern
 
2015
Pågående fram till 31 augusti: Rösta fram din favoritfågel till Sveriges Nationalfågel
Pågående
:Tävlingen "Tippa nya arter för Sverige 2015"
17-19 april Årsmöte BirdLife Sverige i Göteborgstrakten där Göteborgs OF står för det lokala värdskapet
9-10 maj Fågelskådningens dag med Fågeltornskampen
19-20 maj Våtmarksfondens Jubileumskonferens; Vattenlandskap i praktiken, Christinehof, Brösarp, Skåne
 
 
SOF-bloggen
 
SOF-bloggen innehåller personliga reflek-tioner över aktuella frågor som rör SOF, fåglar, fågelskydd och andra naturvårds-relaterade ämnen.

Senaste blogginläggen:
2015-02-18 En viktig seger för svensk naturvård
2015-02-13 Ska tre procent av folket styra svensk rovdjursförvaltning?
2015-02-05 Äntligen något positivt i vargfrågan
 
 
Rädda Sånglärkan!
 
Foto: Stefan Johansson, Avesphoto
I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste 35 åren! Lantbrukare i olika delar av Sverige deltar just nu i SOF:s projekt Rädda Sånglärkan, och nu kan Du vara med och hjälpa till! Läs mer på projektets webbsida.
 
 
Dagens fågel i Svalan
 

Till Dagens fågel - Svalan

 
Naturbokhandeln
 
2014-11-04
Vintertider - öppet alla vardagar
Från den 3 november 2014 och framåt har Naturbokhandeln öppet alla vardagar mellan 12-15.00. Webbutiken når du dygnet runt på www.naturbokhandeln.se/
 
Ottenby fågelstation
 
2015-03-12
Gräsbränning i Ottenby lund
Med start v. 12 planerar Länsstyrelsen i Kalmar län att bränna av fjolårsgräs på några av ängarna, b...
Läs mer
 
AviFauna
 
2015-02-04
Resor jubileumsåret 2015
Jubileumsåret 2015 är nu i full gång. AviFauna fyller 30 år. Flera resenärer är ute i världen och sk...
Läs mer