Nyheter 

 
2014-11-17

En symbol med luft under vingarna – veckans fågel (47)

När höstmörkret nu på allvar sänkt sig över landet, kan man som fågelskådare ändå glädjas åt spännande syner i flera svenska städer: På ett högt kyrktorn, en silo, bro eller annan byggnad tronar en pilgrimsfalk. Dessa falkar har valt en stad som vinterkvarter, och de lever till synes gott på framför allt tamduvor, kajor och måsar. Naturligtvis tar de även andra fåglar, men vintertid är födoutbudet ganska begränsat, och då är det främst de ovan nämnda arterna som står på menyn. Domkyrkan i Uppsala har haft sin falk de senaste vintrarna, gasklockan och Älvsborgsbron i Göteborg har haft sina ...

Läs mer
2014-11-21

Varma gratulationer Carl Edelstam – 90 år!

Lördagen 22 november fyller Carl Edelstam 90 år. Carl är en av få som varit medlem i Sveriges Ornitologiska Förening alltsedan starten 1945, det vill säga i snart 70 år! Även om han, enligt egen utsago, inte är någon föreningsmänniska, har han på många sätt bidragit till föreningens verksamhet och framgångar genom åren. Inte minst hade han förmodligen helt avgörande betydelse för att Ottenby fågelstation ku...

Läs mer
2014-11-21

Örnar fortsätter dö av blyförgiftning

För några år sedan visade en svensk undersökning att blyförgiftning är en vanlig dödsorsak bland örnar. Nu visar en motsvarande finsk studie att problemet fortfarande är stort. När en arbetsgrupp bestående av det finska Livsmedelssäkerhetsverket Evira tillsammans med Naturhistoriska centralmuseet och WWF Finland åren 2003–2013 undersökte döda havsörnar som hittats på olika håll i landet, visade sig blyförgi...

Läs mer
2014-11-20

Åtta nya häckfågelarter i Danmark

I våras inleddes arbetet med en tredje dansk häckfågelatlas. Den första genomfördes på 1970-talet, den andra på 1990-talet och nu ska den tredje genomföras åren 2014–16. Redan under det första året har man kunnat lägga åtta nya arter till den danska häckfågelfaunan. I något fall handlar det förmodligen om en tillfällig häckning, men de flesta av de nya är arter som är på expansion i Europa. De åtta nya ...

Läs mer
2014-11-19

Intressant flyttningsmönster hos präriespoven

Präriespoven Limosa fedoa häckar framför allt på prärien i de centrala och västra delarna av USA och Kanada. Men det finns också två isolerade mindre häckningsområden längre norrut, ett vid södra delen av Hudson Bay i östra Kanada och ett i Alaska. För att kartlägga fåglarnas flyttvägar satte forskare satellitsändare på 23 olika fåglar från skilda områden. Resultatet var mycket överraskande. Man har tid...

Läs mer
2014-11-18

Råttgift hot mot rovfåglar och ugglor

Danmarks BirdLife-partner Dansk Ornitologisk Forening vänder sig med skärpa mot att danska myndigheter vill tillåta bruk av råttgift ute i naturen. Det är på Lolland där kommunledningen ämnar bekämpa råttor längs 110 km diken under vintern fram till mars månad nästa år. Giftet som ska användas är mycket effektivt och verksamt även i senare led. Det innebär att rovfåglar och ugglor som tar förgiftade gnagare...

Läs mer
2014-11-18 Omtvistat omhändertagande av härfågel
Läs mer
2014-11-15 Hur uppfattar fåglar oss?
Läs mer
2014-11-14 Det var örnen, inte kvinnan, som blev attackerad
Läs mer
2014-11-14 Dödad örn hade troligen förätit sig
Läs mer
2014-11-14 Kustlabben Archie i Columbus kölvatten
Läs mer
2014-11-13 Artportalen ska användas för att utvärdera restaurerade våtmarker
Läs mer
2014-11-12 Rättegång mot finsk äggsamlare inledd
Läs mer
2014-11-11 Avgörande beslut för Europas gamar
Läs mer
2014-11-11 Havsörnar stoppar vindkraftsanläggning i Östergötland
Läs mer
2014-11-10 BirdLife Sverige överklagar beslut om skarvjakt på västkusten – och får visst stöd från Naturvårdsverket
Läs mer

Till nyhetsarkivet

SOF-kalendern
 
2014
Pågående: Insamlingstävlingen "Tippa nya arter för Sverige 2014"
2 december Hoten mot ortolansparven i Norden; seminarium Stockholm - program
2015
23-26 januari Vinterfåglar Inpå Knuten - den landsomfattande fågelräkningen vid våra fågelmatningar
17-19 april Årsmöte BirdLife Sverige i Göteborgstrakten där Göteborgs OF står för det lokala värdskapet
9-10 maj Fågelskådningens dag med Fågeltornskampen
 
 
SOF-bloggen
 
SOF-bloggen innehåller personliga reflek-tioner över aktuella frågor som rör SOF, fåglar, fågelskydd och andra naturvårds-relaterade ämnen.

Senaste blogginläggen:
2014-11-20 Fungerar jaktlagstiftningen när det gäller illegal jakt?
2014-10-09 Ska LRF så sockerbetor på gårdarnas torraste skiften?
2014-08-07 Ska vi ”gödsla” vildsvinen?
 
 
Rädda Sånglärkan!
 
Foto: Stefan Johansson, Avesphoto
I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste 35 åren! Lantbrukare i olika delar av Sverige deltar just nu i SOF:s projekt Rädda Sånglärkan, och nu kan Du vara med och hjälpa till! Läs mer på projektets webbsida.
 
 
Dagens fågel i Svalan
 

Till Dagens fågel - Svalan

 
Naturbokhandeln
 
2014-11-04
Vintertider - öppet alla vardagar
Från den 3 november 2014 och framåt har Naturbokhandeln öppet alla vardagar mellan 12-15.00. Webbutiken når du dygnet runt på www.naturbokhandeln.se/
 
Ottenby fågelstation
 
2014-11-04
Boka här och nu! Ottenbykalendern 2015
Nu är den här igen - den perfekta julklappen! Liksom tidigare år har vi samlat ihop några av våra fi...
Läs mer
 
AviFauna
 
2014-10-09
Oman 2015
Under 2015 fortsätter vi med våra populära resor till Oman. Den första resan är en Tjej-resa som avg...
Läs mer