Nyheter 

 
2014-08-25

Nu startar ripjakten – veckans fågel (35)

Under många år har vi från Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige försökt få till en senareläggning av ripjakten i Sverige. Vi anser att jakten startar för tidigt, vilket åtminstone lokalt leder till ett för högt jakttryck och även till jakt på ungar som ännu inte är fullvuxna. Denna fråga blev än mer angelägen när den fria fjälljakten infördes på 1990-talet och jakttrycket ökade. Men vi har inte nått någon framgång. Svenska Jägareförbundet håller emot, bland annat för att en senarelagd ripjakt skulle krocka med älgjakten, som i norra Sverige startar i början av september. I vårt...

Läs mer
2014-08-28

Modern teknik möter hundraårig ringmärkning

I drygt 100 år har man ringmärkt fåglar, och ringmärkning är fortfarande en mycket viktig del i de flesta fågelstationers arbete världen över. Men arbetet på fågelstationer är ofta mångfacetterat, och man ställs även inför nya utmaningar. Samtidigt ger teknikens landvinningar nya möjligheter. Detta kommer att belysas de närmaste dagarna vid den första internationella fågelstationskonferensen i Falsterbo. ...

Läs mer
2014-08-27

Världens ovanligaste fågel, madagaskarbrunanden, behöver ny miljö

För åtta år sedan, 2006, återupptäcktes madagaskarbrunanden i en vulkansjö på nordöstra Madagaskar. Fågeln hade då inte setts på 15 år och ansågs vara utdöd. I sjön fanns nio fåglar, och antalet har sedan dess, tack vare skydd, ökat till omkring 25 individer. Men trots att ett tiotal honor regelbundet häckar, är reproduktionstakten mycket låg. De flesta ungarna dör när de är halvvuxna, och nu tror man sig v...

Läs mer
2014-08-26

Från Nidingen till Frankrike dubbelt upp

Förra veckan var tretåig mås ”veckans fågel” på den här sidan. Vi har ju bara en koloni i Sverige, på Nidingen utanför Hallandskusten, men denna håller ställningarna väl. Detta trots att den är föremål för viss utvandring. Två gånger om har måsar kläckta på Nidingen etablerat sig i Frankrike. Det märkliga är att de kommer från samma bo, men de är inte kläckta samma år! För två år sedan, 2012, fick Nidin...

Läs mer
2014-08-25

Vindkraftsbolag vill urholka artskyddsförordningen

I en överklagan av en dom i mark- och miljödomstolen anser Boge Vindbruk AB att svenska domstolar tolkar EU:s naturvårdsdirektiv och den svenska artskyddsförordningen fel. Bolaget hävdar att den nuvarande tillämpningen av begreppen avsiktlig störning och avsiktligt dödande är för vidlyftig, då bolagets huvudsakliga avsikt inte är att skada fågellivet. I en inlaga till Mark- och miljööverdomstolen bemöter Bi...

Läs mer
2014-08-24

Solenergi dödar tusentals fåglar

Ett nytt amerikanskt solkraftverk med 300 000 speglar har inom loppet av ett halvår satt eld på upp mot 28 000 förbipasserande fåglar. Det rapporterar tidskriften Illustrerad vetenskap. ”Streamers” är ett uttryck som har blivit en del av jargongen hos arbetarna på världens största solkraftverk i Mojaveöknen i USA. Ordet refererar till smala strimmor av rök som var och varannan minut avtecknar sig på him...

Läs mer
2014-08-22 Klövviltbete hot mot biologisk mångfald i skogen
Läs mer
2014-08-21 Liten ljusglimt för vitryggen
Läs mer
2014-08-18 Flyttningen farofylld för rödhalsade gäss
Läs mer
2014-08-18 Måsen med tre tår – veckans fågel (34)
Läs mer
2014-08-17 Fastighetsverkets vinstkrav ett hot mot både fågelstationer och fåglar
Läs mer
2014-08-16 BirdLife Sveriges mesta volontärer
Läs mer
2014-08-16 Mest unga lappugglor i invasionen 2011/2012
Läs mer
2014-08-15 Jättepingvin var större än de flesta människor
Läs mer
2014-08-15 Häckar stormsvalan i Sverige?
Läs mer
2014-08-14 Ny ordning i fåglarnas led
Läs mer

Till nyhetsarkivet

SOF-kalendern
 
2014
Pågående: Insamlingstävlingen "Tippa nya arter för Sverige 2014"
5 september - 7 september Falsterbo Bird Show
4-5 oktober EuroBirdwatch14
2015
24-25 januari Vinterfåglar Inpå Knuten - den landsomfattande fågelräkningen vid våra fågelmatningar
9-10 maj Fågelskådningens dag med Fågeltornskampen
 
 
SOF-bloggen
 
SOF-bloggen innehåller personliga reflek-tioner över aktuella frågor som rör SOF, fåglar, fågelskydd och andra naturvårds-relaterade ämnen.

Senaste blogginläggen:
2014-08-07 Ska vi ”gödsla” vildsvinen?
2014-04-24 En gemensam resurs kräver gemensamma regler
2014-03-15 Som man bäddar får man ligga
 
 
Rädda Sånglärkan!
 
Foto: Stefan Johansson, Avesphoto
I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste 35 åren! Lantbrukare i olika delar av Sverige deltar just nu i SOF:s projekt Rädda Sånglärkan, och nu kan Du vara med och hjälpa till! Läs mer på projektets webbsida.
 
 
Dagens fågel i Svalan
 

Till Dagens fågel - Svalan

 
Naturbokhandeln
 
2013-11-04
Vintertider - öppet alla vardagar
Från den 4 november 2013 och framåt har Naturbokhandeln öppet alla vardagar mellan 12-15.00.
Läs mer
 
Ottenby fågelstation
 
2014-06-27
Årsrapporten 2013 tillgänglig nu
Årsrapporten 2013 till Naturvårdsverket finns nu tillgänglig här på hemsidan. Genom att fångsten bed...
Läs mer
 
AviFauna
 
2014-08-05
Florida i december!
Under 2015 arrangerar AviFauna tre resor till USA och Kanada, nämligen till Washington & British Col...
Läs mer