Nyheter 

 
2015-01-30

Var med och utse en svensk nationalfågel!

I år genomför Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige en stor omröstning i fyra steg som ska leda fram till att vi utser Sveriges nationalfågel. Med start på senvintern och målgång i samband med Falsterbo Bird Show i början av september ska såväl landets fågelskådare som allmänheten ha möjlighet att rösta på sin favoritfågel. Men är inte koltrasten redan utsedd till nationalfågel? Jo, det kan sägas vara riktigt, men omröstningen som låg bakom var begränsad såväl geografiskt som till antal röstande. Det var 1962 som Dagens Nyheter utlyste denna omröstning bland sina läsare. Man fick i...

Läs mer
2015-03-04

Överraskande fågelupptäckter

En egendomlig ”trädpiplärka” och en lika besynnerlig ”skogsärla” som förekommer på öar i Indonesien respektive Västafrika har ”upptäckts” med hjälp av genetiska metoder av en svensk-dansk forskargrupp i en studie ledd av Per Alström från SLU. Arterna har länge förbryllat forskarvärlden, men nu har de fått sin korrekta och helt oväntade plats i fåglarnas släktträd. Resultaten publiceras i dag i tidskri...

Läs mer
2015-03-02

Vårens första budbärare – veckans fågel (10)

Flyttfåglar har i långa tider hälsats som vårens budbärare. Vissa av de allra tidigaste arterna har dock bemötts med viss skepsis i de södra och mellersta delarna av landet. Där har inte deras ankomst varit att lita på. En sådan art är sånglärkan, en annan är tofsvipan. Båda är trots detta folkkära, och inte oväntat har de båda tagit sig vidare till andra omgången av vår omröstning om en svensk nationalfåge...

Läs mer
2015-03-01

Nationalfågeln – så var de bara 30 kvar!

Vid midnatt mellan 28 februari och 1 mars avslutades första omgången av omröstningen om en svensk nationalfågel. Då hade 14 436 röster lämnats, och det stod klart vilka tio arter som skulle få respass. När den andra omgången nu inleds, börjar vi om på ny kula. Fram till 30 april har man möjlighet att rösta på tre av 30 fågelarter. Bland de tio arter som blev utslagna finns några där det kan betraktas so...

Läs mer
2015-02-27

Studenter vill ha hjälp!

Hjälp gärna en grupp studenter från Linnéuniversitet. Förhoppningsvis får vi reda på vad kommer fram till och det är kan ju vara spännande. Så här skriver de: ”Vi är en grupp studenter som studerar Interaktionsdesign vid Linnéuniversitetet som vänder oss till er för hjälp. För närvarande har vi ett slutprojekt i en kurs vars huvudsakliga mål är att göra ett besök på Öland mer meningsfullt. Vår tanke är att inrikta oss på m...

Läs mer
2015-02-25

Stort hot mot redan pressad art – veckans fågel (9)

Nu står det klart att kraftbolaget E.ON inte gett upp sina planer på en jättelik vindkraftsanläggning på Södra Midsjöbanken i Östersjön. Tvärtom är planerna högst aktuella – en ansökan om uppförande av 300 stora vindkraftverk i området har nyligen lämnats in. Om ansökan beviljas, och planerna blir verklighet, kommer det att allvarligt hota ett av alfågelns viktigaste vinterområden i hela Europa. Sedan m...

Läs mer
2015-02-20 Dryga böter för finländsk äggsamlare
Läs mer
2015-02-17 Nedskräpning med ljud problem för faunan
Läs mer
2015-02-17 Islands nationalfågel – veckans fågel (8)
Läs mer
2015-02-16 Örnarna vann i Skorvdalen!
Läs mer
2015-02-13 Svenska namn på alla världens fåglar
Läs mer
2015-02-12 Ornis Svecica nu på nätet
Läs mer
2015-02-11 Ottenby fågelstation lanserar Digiguiden
Läs mer
2015-02-11 Fågelvärldens främsta äggläggare
Läs mer
2015-02-10 Italiensk fågelmassaker på Balkan
Läs mer
2015-02-10 Svenskt skogsbruk måste bli bättre om miljömålen ska nås
Läs mer

Till nyhetsarkivet

SOF-kalendern
 
2015
Pågående fram till 31 augusti: Rösta fram din favoritfågel till Sveriges Nationalfågel
Pågående
:Tävlingen "Tippa nya arter för Sverige 2015"
17-19 april Årsmöte BirdLife Sverige i Göteborgstrakten där Göteborgs OF står för det lokala värdskapet
9-10 maj Fågelskådningens dag med Fågeltornskampen
19-20 maj Våtmarksfondens Jubileumskonferens; Vattenlandskap i praktiken, Christinehof, Brösarp, Skåne
 
 
SOF-bloggen
 
SOF-bloggen innehåller personliga reflek-tioner över aktuella frågor som rör SOF, fåglar, fågelskydd och andra naturvårds-relaterade ämnen.

Senaste blogginläggen:
2015-02-18 En viktig seger för svensk naturvård
2015-02-13 Ska tre procent av folket styra svensk rovdjursförvaltning?
2015-02-05 Äntligen något positivt i vargfrågan
 
 
Rädda Sånglärkan!
 
Foto: Stefan Johansson, Avesphoto
I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste 35 åren! Lantbrukare i olika delar av Sverige deltar just nu i SOF:s projekt Rädda Sånglärkan, och nu kan Du vara med och hjälpa till! Läs mer på projektets webbsida.
 
 
Dagens fågel i Svalan
 

Till Dagens fågel - Svalan

 
Naturbokhandeln
 
2014-11-04
Vintertider - öppet alla vardagar
Från den 3 november 2014 och framåt har Naturbokhandeln öppet alla vardagar mellan 12-15.00. Webbutiken når du dygnet runt på www.naturbokhandeln.se/
 
Ottenby fågelstation
 
2015-02-07
Välkommen till Digiguiden!
Ottenby fågelstation öppnar nu dörrarna till Digiguiden – en nätbaserad ringmärkningsguide för ålder...
Läs mer
 
AviFauna
 
2015-02-04
Resor jubileumsåret 2015
Jubileumsåret 2015 är nu i full gång. AviFauna fyller 30 år. Flera resenärer är ute i världen och sk...
Läs mer