Nyheter 

 
2016-02-04

Vinterfåglar Inpå Knuten 2016 – talgoxen sitter i orubbat bo

Det återstår visserligen ett antal brevrapporter att registrera, och det är ännu möjligt att rapportera resultat från helgens stora fågelräkning. Men med cirka 80 procent av årets rapporter registrerade, är tendenserna mycket klara: Talgoxen sitter i orubbat bo som fågelmatningarnas talrikaste fågel och blåmesen tar sig förbi pilfinken för första gången på fem år. Däremot går det utför för gulsparven som rasar från fjärde till nionde plats. Innan vi går in på resultatet av årets räkning vill vi påminna om att det alltså ännu är möjligt att rapportera observationerna från den gångna helgen. Rap...

Läs mer
2016-02-07

Skrikstrandpipare - första fyndet för landet!

Idag på morgonen den 7 februari besökte Marcus Andersson Trönninge ängar i södra Halland. Trots att stormen Gorm i höstas gick hårt åt fågeltornet gick Marcus upp för trappan till den numera helt öppna plattformen. Väl där spanade han av området efter vårfåglar. Lärkor sjöng och en flock vipor rastade. Uppmärksamheten fångades då av en vadare som kom flygande på något hundratal meters håll. Fågeln lockade tvåstavigt och genomt...

Läs mer
2016-02-04

Vilka fåglar finns på flest fågelmatningar?

Om man tittar lite närmare på årets topplista från Vinterfåglar Inpå Knuten slås man av att flertalet av de tio arterna ofta förekommer i flockar. Frågan är om listan får ett annat utseende om vi bortser från antalet och istället riktar in oss på vid hur stor andel av alla fågelmatningar som de olika arterna setts. Vissa arter uppträder ju närmast som enstöringar eller i par. De kan vara väl spridda över la...

Läs mer
2016-02-02

EU-parlamentet röstade för naturen – men fyra svenskar mot

Med en mycket kraftig majoritet, 592 mot 52, röstade EU-parlamentet idag för en rapport till stöd för unionens naturdirektiv (Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet). Enligt beslutet måste dessa direktiv implementeras i nationell lagstiftning och finansieringen måste också stärkas. Annars kommer vi inte att kunna nå de mål EU satt upp gällande biologisk mångfald. Direktiven har fått stöd av fle...

Läs mer
2016-02-01

Följ SOF-BirdLife på twitter!

Nu finns SOF-BirdLife även på Twitter. Följ oss där. Aktuellt just nu är morgondagens viktiga beslut i EU-parlamentet som rör utvärderingen av Fågeldirektivet. Du kan hjälpa oss genom att gå till http://vote4nature.com/ och där skicka ditt budskap till våra EU-politiker!

Läs mer
2016-02-01

Rapportera dina vinterfåglar!

Läs mer
2016-01-28 De tio talrikaste arterna i Vinterfåglar Inpå Knuten
Läs mer
2016-01-27 Koltrastens framgångssaga vintertid
Läs mer
2016-01-26 Rapportera Vinterfåglar från din mobil eller läsplatta
Läs mer
2016-01-26 Stare oväntad vintergäst
Läs mer
2016-01-21 Ny trastart upptäckt i Himalaya
Läs mer
2016-01-18 Protestera mot franska småfågeljakten
Läs mer
2016-01-14 Årsmöte SOF-BirdLife 2016
Läs mer
2016-01-14 Nu räknas sjöfåglar i stora delar av Europa
Läs mer
2016-01-11 Årets första fågelungar?
Läs mer
2016-01-11 Svensk pilgrimsfalk fångad – och släppt – i Marocko
Läs mer

Till nyhetsarkivet

Aktuellt SOF-BirdLife
 
- Ledig tjänst: Är du vår nya general-sekreterare? Vill du leda Sveriges största fågelförening in i framtiden? Läs mer här.
- Tävling: Tippa nya arter för Sverige 2016


Kalender 2016

1-8 februari, Vinterfåglar inpå knuten, online- och app-rapportering öppen fram till 8 februari
8-10 april, SOF-BirdLifes årsmöte med Ångermanlands OF som lokala värdar. 
7-8 maj, Fågelskådningens dag med Fågeltornskampen.
 
 
SOF-bloggen
 
SOF-bloggen innehåller personliga reflek-tioner över aktuella frågor som rör SOF, fåglar, fågelskydd och andra naturvårds-relaterade ämnen.

Senaste blogginläggen:
2015-12-06 En viltstrategi för 2,7 procent av folket
2015-09-29 Rapportera exakt för artskyddet. Dina fynd kan få stor betydelse!
2015-05-11 Hög tid att förbjuda bly i jaktammunition
 
 
Rädda Sånglärkan!
 
Foto: Stefan Johansson, Avesphoto
I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste 35 åren! Lantbrukare i olika delar av Sverige deltar just nu i SOF:s projekt Rädda Sånglärkan, och nu kan Du vara med och hjälpa till! Läs mer på projektets webbsida.
 
 
 
 
Naturbokhandeln
 
2015-12-29
Öppettider vinter

Välkommen till SOF-BirdLifes egen försäljningsverksamhet, Naturbokhandeln. Här handlar du antingen direkt i vår webb-butik, ringer och får goda råd via vår postorder eller besöker vår nyinredda butik. Butiken ligger vid vårt huvudkontor i Stenåsa på sydöstra Öland. Ifrån den har vi sålt kikare och böcker i över 30 år. Det har över åren givit oss viktiga ekonomiska tillskott till vårt fågelskyddsarbete. Därför hoppas vi att också du väljer Naturbokhandeln!

 

Naturbokhandeln är öppen måndag till lördag 12-15.00 fram till 31.3. Du når dessutom postorderförsäljningen vardagar mellan 09-16:00 på 0485-0485-44440. Webb-butiken är givetvis alltid öppen.

 

Välkomna

 

 

 
Ottenby fågelstation
 
2015-11-05
Boka här och nu! Ottenbykalendern 2016
Nu är den här igen - den perfekta julklappen! Liksom tidigare år har vi samlat ihop några av våra fi...
Läs mer
 
AviFauna
 
2015-12-31
Nytt reseår
Vi lägger nu reseåret 2015 till handlingarna och förflyttar oss till 2016, som inleds med en Guldkan...
Läs mer