Nyheter 

 
2014-09-30

Från fjällbjörk till bokskog – veckans fågel (40)

Många flyttande fåglar byter radikalt miljö mellan sommar- och vinterhalvår. Detta gäller inte minst dem som flyttar till tropikerna. Men även bland dem som håller sig inom Europa kan det handla om stora skillnader i miljöerna. Bergfinken byter inte bara miljö, den byter även kost: från en sommardiet som domineras av insektslarver till att vintertid i huvudsak leva på bokollon. Där det är gott om bokollon, är det i regel också gott om bergfinkar – ibland i rent otroliga mängder. Den senaste tiden har många säkert läst om de nordamerikanska vandringsduvorna och de enorma flockar som rörde s...

Läs mer
2014-10-02

Danmark stärker skyddet av natur i jordbrukslandskapet – Sverige gör tvärtom

Medan den avgående svenska regeringen kraftigt försvagat naturvården i allmänhet och naturvård i jordbrukslandskapet i synnerhet, har den danska regeringen gått motsatt väg. Med insikt om att den biologiska mångfalden är hårt pressad i just jordbrukslandskapet har man gjort landsbygdsstödet två miljarder ”grönare” på senare tid. Nu föreslår dessutom den danska miljöministern Kirsten Brosbøl (s) kraftigt höj...

Läs mer
2014-10-02

Medveten förgiftning av rovfåglar i Storbritannien

En så kallad viltvårdare (gamekeeper) i Norfolk på den brittiska ostkusten har befunnits skyldig till att ha dödat minst elva ormvråkar och en sparvhök med hjälp av gift. Mannen har lagt ut beten preparerade med den sedan 1993 förbjudna pesticiden mevinfos. Vid en husrannsakan hos mannen påträffades materiel för att injicera giftet i beten liksom kropparna av nio ormvråkar som vid analys visade sig vara för...

Läs mer
2014-10-01

Skarvkolonier och hela öar vandaliserade

Två skarvkolonier i Gävlebukten, på öarna Båkharen och Skräddarhällan, vandaliserades i slutet av maj i år. På Båkharen fälldes mellan 200 och 300 träd och totalt slogs uppemot 1000 skarvungar ihjäl. Polisen betraktar brottet som artskyddsbrott och grovt jaktbrott, något som kan ge uppemot fyra års fängelse för den som fälls. Polisen i Gävleborgs län har inga misstänkta, men man säger att skadegörelsen är s...

Läs mer
2014-10-01

Nu stryps pengarna till biologisk mångfald i jordbrukslandskapet

De närmaste sju åren riskerar att bli mycket dystra år för fågellivet och annan biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. Ersättningarna i det så kallade Landbygdsprogrammet för att bevara kulturmiljöer och miljöer viktiga för mångfalden minskar med nästan en miljard kronor åren 2014–2020. Bakom beslutet står den tidigare regeringen med förre landsbygdsministern Eskil Erlandsson i spetsen. Pengarna ska istä...

Läs mer
2014-09-29

Är ejderns tillbakagång ett hälsotecken?

I det senaste numret av Dansk Ornitologisk Forenings Tidskrift (3/2014) diskuteras om minskad näringstillförsel till haven är orsaken till att ejdern gått kraftigt tillbaka. I Danmark har man följt populationen på Christiansø i södra Östersjön. Denna population ökade från 200 honor 1925 till cirka 3000 honor 1992. Därefter har antalet minskat via 2425 honor år 2000 till 1700 år 2010. Dessa fåglar övervintra...

Läs mer
2014-09-27 Bra häckningsår för kungsörnen i Sverige – förutom i söder
Läs mer
2014-09-27 Spännande forskning på gång om kungsörnen
Läs mer
2014-09-25 Besök BirdLife Sverige på bokmässan i Göteborg!
Läs mer
2014-09-24 EuroBirdwatch14 – fågelskådning i hela Europa och Centralasien
Läs mer
2014-09-22 Demonstrationer och misshandel på Malta när höstjakten stoppas
Läs mer
2014-09-22 De flyr när maten tryter – veckans fågel (39)
Läs mer
2014-09-18 Nytt rekord vid riksmästerskapet i tomtskådning
Läs mer
2014-09-17 Franska stjärnkockar vill åter få servera ortolansparv
Läs mer
2014-09-17 ”Förslaget till ny kommissionär för miljöfrågor oroande”
Läs mer
2014-09-16 Rapportera rastande tranor under september
Läs mer

Till nyhetsarkivet

SOF-kalendern
 
2014
Pågående: Insamlingstävlingen "Tippa nya arter för Sverige 2014"
4-5 oktober EuroBirdwatch14
2015
23-26 januari Vinterfåglar Inpå Knuten - den landsomfattande fågelräkningen vid våra fågelmatningar
17-19 april Årsmöte BirdLife Sverige i Göteborgstrakten där Göteborgs OF står för det lokala värdskapet
9-10 maj Fågelskådningens dag med Fågeltornskampen
 
 
SOF-bloggen
 
SOF-bloggen innehåller personliga reflek-tioner över aktuella frågor som rör SOF, fåglar, fågelskydd och andra naturvårds-relaterade ämnen.

Senaste blogginläggen:
2014-08-07 Ska vi ”gödsla” vildsvinen?
2014-04-24 En gemensam resurs kräver gemensamma regler
2014-03-15 Som man bäddar får man ligga
 
 
Rädda Sånglärkan!
 
Foto: Stefan Johansson, Avesphoto
I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste 35 åren! Lantbrukare i olika delar av Sverige deltar just nu i SOF:s projekt Rädda Sånglärkan, och nu kan Du vara med och hjälpa till! Läs mer på projektets webbsida.
 
 
Dagens fågel i Svalan
 

Till Dagens fågel - Svalan

 
Naturbokhandeln
 
2013-11-04
Vintertider - öppet alla vardagar
Från den 4 november 2013 och framåt har Naturbokhandeln öppet alla vardagar mellan 12-15.00.
Läs mer
 
Ottenby fågelstation
 
2014-09-18
Skördefest och ugglevandring i fyrskenet!
Kommer du att besöka Öland under skördefesten 26-28 september? Då har vi roliga tips till dig och di...
Läs mer
 
AviFauna
 
2014-08-05
Florida i december!
Under 2015 arrangerar AviFauna tre resor till USA och Kanada, nämligen till Washington & British Col...
Läs mer