Nyheter 

 
2014-04-21

Ska lärkrutor rädda sånglärkan – veckans fågel (17)?

När detta skrivs 21 april har nog sånglärkan återvänt till hela sitt svenska utbredningsområde. Det är en utbredning som krympt väsentligt under de senaste årtiondena och som också är glesare besatt idag än tidigare. Det kan vara så illa att tre fjärdedelar av 1970-talets bestånd idag är borta. Bakom denna tillbakagång står både minskad och intensifierad jordbruksdrift. Det sistnämnda kan låta motsägelsefullt, men så är inte fallet. Sånglärkan har minskat i antal och ofta helt försvunnit från många marginella jordbruksmarker, till exempel i södra och mellersta Sveriges skogsbygder liksom i No...

Läs mer
2014-04-24

Naturvårdsverket stoppar åter prickning av skarvägg

Sedan Stockholms Ornitologiska Förening och SOF/BirdLife Sverige överklagat ett beslut i länsstyrelsen i Stockholm, meddelar nu Naturvårdsverket inhibition av vissa delar av länsstyrelsens beslut. Det gäller prickning av skarvägg i kolonier samt skyddsjakt på skarv vid utsättningsplatser för fisk som inte får verkställas innan Naturvårdsverket slutgiltigt avgjort frågan. Länsstyrelsen i Stockholms län b...

Läs mer
2014-04-24

Nu är det kroknäbbarnas tid även på Riksmuseet

Från nu i april ända fram till början av nästa år visas utställningen ”Kroknäbbarnas tid” på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Utställningen består av bilder tagna av naturfotografen Patrik Olofsson och bygger till stora delar på den bok med titeln Kroknäbbarnas tid som SOF och Patrik Olofsson gav ut för ett par år sedan. Ett tema i utställningen är miljön. Länge var rovfåglarna förföljda efterso...

Läs mer
2014-04-23

En korp lurar man inte så lätt!

SOF/BirdLife Sveriges symbolfågel korp hör till de mest intelligenta varelserna i fågelvärlden (om vi nu kan tala om intelligens när det gäller fåglar). En ny studie, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature, bekräftar bilden av att korpar i alla fall hör till de allra mest avancerade djuren på området social kompetens. I ett experiment reagerade de kraftigt när roller i den sociala rangordning...

Läs mer
2014-04-17

Omfattande förgiftning av rovfåglar i Skottland

De senaste veckorna har kropparna av tolv röda glador och fyra ormvråkar påträffats inom ett begränsat område nordväst om staden Inverness i Skottland. Fåglarna har dött sedan de förgiftats, sannolikt genom utläggning av preparerade åtlar. Det är det allvarligaste fallet av förgiftning av rovfåglar i modern tid i Storbritannien, och den brittiska BirdLife-partnern RSPB har utfäst en belöning på 10 000 pund ...

Läs mer
2014-04-16

Inventerare till lärkrutor sökes!

Rädda Sånglärkan är nu inne på sitt tredje år, och projektets deltagande lantbrukare har i år anlagt mer än 1 600 lärkrutor i södra Sveriges slättbygder. Vi har nu möjligheten att undersöka dels var lärkrutorna gör störst nytta och dels om andra jordbruksfåglar gynnas av dem. Därför söker vi inventerare som vill medverka i arbetet med reda ut lärkrutornas effekter på fågellivet! Rädda Sånglärkan är ett ...

Läs mer
2014-04-15 Kärt återseende av ovanligt gammal stenskvätta
Läs mer
2014-04-14 Storspov - veckans fågel (16)
Läs mer
2014-04-13 Nyheter från Raritetskommitténs senaste möte
Läs mer
2014-04-11 Rädda sånglärkans projektledare i ny drömregering
Läs mer
2014-04-10 Dags att anmäla sig till Fågeltornskampen 3:e maj
Läs mer
2014-04-08 Tropiska höghöjdsfåglar drabbas av uppvärmning
Läs mer
2014-04-07 Sädesärlor ska man vara mån om – veckans fågel (15)
Läs mer
2014-04-05 SOF:s ortolanprojekt tar nya grepp
Läs mer
2014-04-04 Finns det fortfarande hopp för smalnäbbad spov?
Läs mer
2014-04-04 Bekämpningsmedel hotar fåglar i jordbrukslandskapet
Läs mer

Till nyhetsarkivet

SOF-kalendern
 
Pågående: Insamlingstävlingen "Tippa nya arter för Sverige 2014"
25 april - 27 april SOF inbjuder till årsmöte i Kalmar med Östra Smålands OF som arrangerande värd
3 maj - 4 maj Fågelskådningens dag med Fågeltornskampen
5 september - 7 september Falsterbo Bird Show
 
 
SOF-bloggen
 
SOF-bloggen innehåller personliga reflek-tioner över aktuella frågor som rör SOF, fåglar, fågelskydd och andra naturvårds-relaterade ämnen.

Senaste blogginläggen:
2014-04-24 En gemensam resurs kräver gemensamma regler
2014-03-15 Som man bäddar får man ligga
2014-02-15 Är Svalan under isen?
 
 
Rädda Sånglärkan!
 
Foto: Stefan Johansson, Avesphoto
I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste 35 åren! Lantbrukare i olika delar av Sverige deltar just nu i SOF:s projekt Rädda Sånglärkan, och nu kan Du vara med och hjälpa till! Läs mer på projektets webbsida.
 
 
Dagens fågel i Svalan
 

Till Dagens fågel - Svalan

 
Naturbokhandeln
 
2013-11-04
Vintertider - öppet alla vardagar
Från den 4 november 2013 och framåt har Naturbokhandeln öppet alla vardagar mellan 12-15.00.
Läs mer
 
Ottenby fågelstation
 
2014-03-04
Tio år av influensaforskning vid Ottenby
Data från 10 års influensastudier vid Ottenby har nu publicerats i en sammanfattande artikel i en vä...
Läs mer
 
AviFauna
 
2014-04-02
Resor 2015
Det preliminära programmet för 2015 är nu klart. Liksom under de senaste åren har vi ett brett utbud...
Läs mer