Nyheter 

 
2014-11-23

Den kallades luftens råtta – veckans fågel (48)

För bara några årtionden sedan kallades den fortfarande nedlåtande för ”luftens råtta”. Då, på 1960- och 70-talet, trodde en stor andel av svenskarna att gråsparven var Sveriges vanligaste fågel. Idag har nog merparten av landets befolkning aldrig ens sett en gråsparv. Gråsparven hör nämligen till de fågelarter som minskat allra mest i Sverige under senare tid. Men kanske är en liten vändning på gång? En gång i tiden fanns det kanske fog för att betrakta gråsparven som skadegörare. Linnélärjungen Pehr Osbeck, som var präst i södra Halland under 50 års tid i slutet av 1700-talet, skriver så...

Läs mer
2014-11-24

Ökade halter av "gamgift" i svensk fisk

Gifthalterna minskar i fiskar från Stockholmsregionen. Det visar undersökningar som Svenska miljöinstitutet genomfört. Men samtidigt som klassiska miljögifter som kvicksilverföreningar minskar, har man kunnat se en ökning av läkemedlet diklofenak i fisken. Detta ämne ingår i Voltaren och flera andra smärtstillande och inflammationsdämpande preparat. Diklofenak är mycket giftigt för vissa fågelgrupper. I In...

Läs mer
2014-11-21

Varma gratulationer Carl Edelstam – 90 år!

Lördagen 22 november fyller Carl Edelstam 90 år. Carl är en av få som varit medlem i Sveriges Ornitologiska Förening alltsedan starten 1945, det vill säga i snart 70 år! Även om han, enligt egen utsago, inte är någon föreningsmänniska, har han på många sätt bidragit till föreningens verksamhet och framgångar genom åren. Inte minst hade han förmodligen helt avgörande betydelse för att Ottenby fågelstation ku...

Läs mer
2014-11-21

Örnar fortsätter dö av blyförgiftning

För några år sedan visade en svensk undersökning att blyförgiftning är en vanlig dödsorsak bland örnar. Nu visar en motsvarande finsk studie att problemet fortfarande är stort. När en arbetsgrupp bestående av det finska Livsmedelssäkerhetsverket Evira tillsammans med Naturhistoriska centralmuseet och WWF Finland åren 2003–2013 undersökte döda havsörnar som hittats på olika håll i landet, visade sig blyförgi...

Läs mer
2014-11-20

Åtta nya häckfågelarter i Danmark

I våras inleddes arbetet med en tredje dansk häckfågelatlas. Den första genomfördes på 1970-talet, den andra på 1990-talet och nu ska den tredje genomföras åren 2014–16. Redan under det första året har man kunnat lägga åtta nya arter till den danska häckfågelfaunan. I något fall handlar det förmodligen om en tillfällig häckning, men de flesta av de nya är arter som är på expansion i Europa. De åtta nya ...

Läs mer
2014-11-19

Intressant flyttningsmönster hos präriespoven

Präriespoven Limosa fedoa häckar framför allt på prärien i de centrala och västra delarna av USA och Kanada. Men det finns också två isolerade mindre häckningsområden längre norrut, ett vid södra delen av Hudson Bay i östra Kanada och ett i Alaska. För att kartlägga fåglarnas flyttvägar satte forskare satellitsändare på 23 olika fåglar från skilda områden. Resultatet var mycket överraskande. Man har tid...

Läs mer
2014-11-18 Råttgift hot mot rovfåglar och ugglor
Läs mer
2014-11-18 Omtvistat omhändertagande av härfågel
Läs mer
2014-11-17 En symbol med luft under vingarna – veckans fågel (47)
Läs mer
2014-11-15 Hur uppfattar fåglar oss?
Läs mer
2014-11-14 Det var örnen, inte kvinnan, som blev attackerad
Läs mer
2014-11-14 Dödad örn hade troligen förätit sig
Läs mer
2014-11-14 Kustlabben Archie i Columbus kölvatten
Läs mer
2014-11-13 Artportalen ska användas för att utvärdera restaurerade våtmarker
Läs mer
2014-11-12 Rättegång mot finsk äggsamlare inledd
Läs mer
2014-11-11 Avgörande beslut för Europas gamar
Läs mer

Till nyhetsarkivet

SOF-kalendern
 
2014
Pågående: Insamlingstävlingen "Tippa nya arter för Sverige 2014"
2 december Hoten mot ortolansparven i Norden; seminarium Stockholm - program
2015
23-26 januari Vinterfåglar Inpå Knuten - den landsomfattande fågelräkningen vid våra fågelmatningar
17-19 april Årsmöte BirdLife Sverige i Göteborgstrakten där Göteborgs OF står för det lokala värdskapet
9-10 maj Fågelskådningens dag med Fågeltornskampen
 
 
SOF-bloggen
 
SOF-bloggen innehåller personliga reflek-tioner över aktuella frågor som rör SOF, fåglar, fågelskydd och andra naturvårds-relaterade ämnen.

Senaste blogginläggen:
2014-11-20 Fungerar jaktlagstiftningen när det gäller illegal jakt?
2014-10-09 Ska LRF så sockerbetor på gårdarnas torraste skiften?
2014-08-07 Ska vi ”gödsla” vildsvinen?
 
 
Rädda Sånglärkan!
 
Foto: Stefan Johansson, Avesphoto
I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste 35 åren! Lantbrukare i olika delar av Sverige deltar just nu i SOF:s projekt Rädda Sånglärkan, och nu kan Du vara med och hjälpa till! Läs mer på projektets webbsida.
 
 
Dagens fågel i Svalan
 

Till Dagens fågel - Svalan

 
Naturbokhandeln
 
2014-11-04
Vintertider - öppet alla vardagar
Från den 3 november 2014 och framåt har Naturbokhandeln öppet alla vardagar mellan 12-15.00. Webbutiken når du dygnet runt på www.naturbokhandeln.se/
 
Ottenby fågelstation
 
2014-11-04
Boka här och nu! Ottenbykalendern 2015
Nu är den här igen - den perfekta julklappen! Liksom tidigare år har vi samlat ihop några av våra fi...
Läs mer
 
AviFauna
 
2014-10-09
Oman 2015
Under 2015 fortsätter vi med våra populära resor till Oman. Den första resan är en Tjej-resa som avg...
Läs mer