Nyheter 

 
2014-07-21

Skärgårdarnas pirat – veckans fågel (30)

Så här mitt i högsommaren är det många som vistas i Sveriges olika skärgårdar. Med lite tur kan man då få uppleva dramatiska piratattacker i form av kustlabbar som försöker röva byten från tärnor och måsar. Men labbarna lever inte enbart som pirater – de kan också uppträda som fullfjädrade rovfåglar. Två olika arter labbar häckar i Sverige, och som namnen berättar lever fjällabben i fjällen och kustlabben vid kusten. Ytterligare två arter, storlabb och bredstjärtad labb, ses regelbundet, framför allt under flyttningstider, men de häckar inte i landet. Alla fyra arterna lever det mesta av s...

Läs mer
2014-07-22

Möt JORF vid Fäviken Game Fair 25-27 juli

BirdLife Sveriges regionalförening JORF – Jämtlands läns ornitologiska förening – deltar under mässan vid Fäviken Game Fair. Du kommer att finna JORF tillsammans med KIBab i KIBabs monter. JORF:s volontärer leder fågelvandringar för nybörjare och proffs såväl lördag som söndag klockan 11:00, 13:00 och 15:00 i närområdet runt mässan. Kikare kommer att finnas för utlåning. Du, naturintresserad och fågelskådare, som är på ...

Läs mer
2014-07-18

Nominera Årets Silvertärna och Årets fågelskådare

Det är nu hög tid att nominera Året Silvertärna och Årets fågelskådare. Utmärkelserna delas ut vid Falsterbo Bird Show.

Läs mer
2014-07-16

Programmet för Falsterbo Bird Show börjar ta form

Första helgen i september, 5-7, genomförs Falsterbo Bird Show. Programmet tjuvstartar redan torsdagen den 4:e med det naturpedagogiska programmet för barn och ungdom. Övrigt program börjar också ta form. Successivt presenteras nu de olika föredragshållarna på FBS hemsida.

Läs mer
2014-07-14

I vackraste bröllopsstassen – veckans fågel (29)

Just denna vecka har man som allra störst chans att se en av världens vackraste vadarfåglar i sin allra vackraste dräkt. Det handlar om spovsnäppan, en fågel som häckar på den sibiriska tundran och som övervintrar i tropiska och subtropiska områden. Nu i mitten av juli kulminerar sydflyttningen hos hannarna, och de bär fortfarande den djupt tegelröda häckningsdräkten. Spovsnäppan häckar enbart på den ryska...

Läs mer
2014-07-10

Neonikotinoider i jordbruket slår hårt mot fåglar

Vissa insektsgifter inom jordbruket slår hårt och inte enbart mot bin. En ny studie visar att gifterna, de så kallade neonikotinoiderna, drabbar även insektsätande fåglar. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature, har utförts i Nederländerna och visar att i princip alla fågelarter i jordbruksområden där neonikotinoider använts har minskat i antal. Den vetenskapliga artikeln refereras av T...

Läs mer
2014-07-07 ”Den som river svalans bo . . .” – veckans fågel (28)
Läs mer
2014-07-06 Utsläpp av pilgrimsfalk i Stockholm drog rekordpublik.
Läs mer
2014-07-01 Falsterbo Bird Show behöver volontärer!
Läs mer
2014-06-30 En grå doldis med udda boplatser – veckans fågel (27)
Läs mer
2014-06-23 Kärrsnäppan, en av flera hotade vadare på strandängarna – veckans fågel (26)
Läs mer
2014-06-23 SOF/BirdLifes hemsida får ny adress.
Läs mer
2014-06-18 SOF/BirdLifes ungdomskommitté annonserar sommarens ungdomsläger – vadare på Öland!
Läs mer
2014-06-16 Vårens sista flyttfågel, nordsångaren – veckans fågel
Läs mer
2014-06-11 Lappuggla skjuten i Norrbotten
Läs mer
2014-06-09 Havsörnen, framgång eller problem? – veckans fågel
Läs mer

Till nyhetsarkivet

SOF-kalendern
 
2014
Pågående: Insamlingstävlingen "Tippa nya arter för Sverige 2014"
28-31 juli Ungdomsläger Öland
10 augusti Sistadatum för nominering av utmärkelserna  Årets fågelskådare och Silvertärnan
5 september - 7 september Falsterbo Bird Show
4-5 oktober EuroBirdWatch14
2015
24-25 januari Vinterfåglar Inpå Knuten - den landsomfattande fågelräkningen vid våra fågelmatningar
 
 
SOF-bloggen
 
SOF-bloggen innehåller personliga reflek-tioner över aktuella frågor som rör SOF, fåglar, fågelskydd och andra naturvårds-relaterade ämnen.

Senaste blogginläggen:
2014-04-24 En gemensam resurs kräver gemensamma regler
2014-03-15 Som man bäddar får man ligga
2014-02-15 Är Svalan under isen?
 
 
Rädda Sånglärkan!
 
Foto: Stefan Johansson, Avesphoto
I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste 35 åren! Lantbrukare i olika delar av Sverige deltar just nu i SOF:s projekt Rädda Sånglärkan, och nu kan Du vara med och hjälpa till! Läs mer på projektets webbsida.
 
 
Dagens fågel i Svalan
 

Till Dagens fågel - Svalan

 
Naturbokhandeln
 
2013-11-04
Vintertider - öppet alla vardagar
Från den 4 november 2013 och framåt har Naturbokhandeln öppet alla vardagar mellan 12-15.00.
Läs mer
 
Ottenby fågelstation
 
2014-06-27
Årsrapporten 2013 tillgänglig nu
Årsrapporten 2013 till Naturvårdsverket finns nu tillgänglig här på hemsidan. Genom att fångsten bed...
Läs mer
 
AviFauna
 
2014-05-20
Res till Tropiska Afrika
Under hösten genomför vi två resor till Tropiska Afrika, nämligen Etiopien (november – december) och...
Läs mer