Nyheter 

 
2014-09-01

Bivråkarnas dagar – veckans fågel (36)

Månadsskiftet augusti–september är den bästa tiden om man vill uppleva bivråkssträcket i Falsterbo. Exakt vilken dag som sträcket kulminerar går naturligtvis inte att säga. Därtill har väder och vind alldeles för stor påverkan. Men den bästa dagen hittills var den 4 september 1971, då cirka 10 000 bivråkar sträckte ut över Falsterbonäset. Denna summa lär tyvärr inte kunna överträffas – istället är dagssumman för den 3 september 2013, 4152 sträckande, rekord för 2000-talet. Bivråken hör till de ganska få rovfågelarter som haft en negativ populationsutveckling under senare decennier. De fles...

Läs mer
2014-09-02

Den stora labbdagen 31 augusti

Ovanliga fåglar höjer lätt pulsen på passionerade fågelskådare. En annan sak som kan få blodet att rusa till är intensivt sträck som resulterar i höga sträcksummor. Gäller detta dessutom en så karismatisk fågel som kustlabb, är det lätt att förstå att fågelskådare blir kvar på en bra sträcklokal hela dagen. Detta var precis vad som hände i Simrishamn i sydöstra Skåne söndagen 31 augusti. Då slogs det nytt sven...

Läs mer
2014-09-02

Missa inte Björn Olsen under Falsterbo Bird Show

Få kan, som den färgstarke forskaren, professorn och fågelskådaren Björn Olsen, på ett populärt och underhållande sätt berätta om fåglar, infektioner och pandemier (en pandemi är när en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land Källa Wikipedia). Björn är känd från både radio och TV. Temat blir tillspetsat - Fåglar och infektioner-varför bry sig? Förhoppningsvis ...

Läs mer
2014-08-31

Fågelstationer långt bort från Falsterbo

Dagens nedslag bland presentationerna vid IBOC-konferensen i Höllviken kommer att beröra två olika föredrag, varav det första gavs av Stuart Mackenzie från Kanada. Han berättade med stor inlevelse och sprudlande energi om pågående forskning med syfte att kartlägga fåglarnas rörelser både under flyttning och mer lokalt medan de rastar, vilket kan göras med hjälp av olika digitala metoder för att följa fåglar...

Läs mer
2014-08-31

Internationellt på Nabben

Ett rejält åskväder med mycket stora volymer nederbörd väckte deltagarna vid fågelstationskonferensen före gryningen, men en ansenlig del av gruppen vågade ändå ge sig ut mot Falsterbo fyr för morgonens exkursioner. Vilket visade sig vara ett klokt val, eftersom ett tillfälligt uppehåll i regnet uppstod lokalt över Falsterbo och programmet kunde genomföras nästan planenligt. Ett antal deltagare promene...

Läs mer
2014-08-30

Mycket spännande vid IBOC-konferensen

Det går givetvis inte att så här i en kort webbnyhetstext ge en rättvisande bild av alla de mycket spännande föredrag som presenteras på den internationella fågelstationskonferens som pågår denna helg i Falsterbo, men ett litet axplock kan givetvis göras. Gårdagskvällen dominerades helt av den inspirerande israeliske professorn Yossi Leshem, som fått den något otacksamma uppgiften att hålla sin föreläs...

Läs mer
2014-08-30 IBOC-deltagare på morgonexkursion
Läs mer
2014-08-29 Fågelstationskonferensen IBOC invigd
Läs mer
2014-08-29 Följ Archies väg mot vinterkvarteren
Läs mer
2014-08-28 Modern teknik möter hundraårig ringmärkning
Läs mer
2014-08-27 Världens ovanligaste fågel, madagaskarbrunanden, behöver ny miljö
Läs mer
2014-08-26 Från Nidingen till Frankrike dubbelt upp
Läs mer
2014-08-25 Nu startar ripjakten – veckans fågel (35)
Läs mer
2014-08-25 Vindkraftsbolag vill urholka artskyddsförordningen
Läs mer
2014-08-24 Solenergi dödar tusentals fåglar
Läs mer
2014-08-22 Klövviltbete hot mot biologisk mångfald i skogen
Läs mer

Till nyhetsarkivet

SOF-kalendern
 
2014
Pågående: Insamlingstävlingen "Tippa nya arter för Sverige 2014"
5 september - 7 september Falsterbo Bird Show
4-5 oktober EuroBirdwatch14
2015
24-25 januari Vinterfåglar Inpå Knuten - den landsomfattande fågelräkningen vid våra fågelmatningar
9-10 maj Fågelskådningens dag med Fågeltornskampen
 
 
SOF-bloggen
 
SOF-bloggen innehåller personliga reflek-tioner över aktuella frågor som rör SOF, fåglar, fågelskydd och andra naturvårds-relaterade ämnen.

Senaste blogginläggen:
2014-08-07 Ska vi ”gödsla” vildsvinen?
2014-04-24 En gemensam resurs kräver gemensamma regler
2014-03-15 Som man bäddar får man ligga
 
 
Rädda Sånglärkan!
 
Foto: Stefan Johansson, Avesphoto
I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste 35 åren! Lantbrukare i olika delar av Sverige deltar just nu i SOF:s projekt Rädda Sånglärkan, och nu kan Du vara med och hjälpa till! Läs mer på projektets webbsida.
 
 
Dagens fågel i Svalan
 

Till Dagens fågel - Svalan

 
Naturbokhandeln
 
2013-11-04
Vintertider - öppet alla vardagar
Från den 4 november 2013 och framåt har Naturbokhandeln öppet alla vardagar mellan 12-15.00.
Läs mer
 
Ottenby fågelstation
 
2014-06-27
Årsrapporten 2013 tillgänglig nu
Årsrapporten 2013 till Naturvårdsverket finns nu tillgänglig här på hemsidan. Genom att fångsten bed...
Läs mer
 
AviFauna
 
2014-08-05
Florida i december!
Under 2015 arrangerar AviFauna tre resor till USA och Kanada, nämligen till Washington & British Col...
Läs mer