Nyheter 

 
2016-05-03

Njut av nyanlända flyttfåglar – och ge fågelskyddet ett stöd

Så här en bit in i maj är fågelvåren som allra mest intensiv i stora delar av landet. Vårvädret ser dessutom mycket lovande ut inför den kommande helgen som inte bara är en långhelg utan även inrymmer både Fågelskådningens Dag och Fågeltornskampen. Men mitt i all denna glädje möts vi också av upprörande bilder från Medelhavsområdet. Den illegala jakten på flyttande fåglar fortsätter, på många håll i oförminskad styrka. Därför behöver flyttfåglarna stöd. Tisdagen 10 maj är proklamerad som World Migratory Bird Day. Bakom arrangemanget står bland andra FN-organet UNEP och årets tema är just d...

Läs mer
2016-05-04

Fågelinventerare sökes till Norrland

Sedan många år följs den svenska fågelfaunans utveckling med ett system av så kallade ”standardrutter”. Dessa ligger utlagda systematiskt över hela landet och skall besökas en gång om året. Svensk Fågeltaxering söker nu ornitologer som mot arvode och reseersättning kan inventera standardrutter i norra Sverige. Rutterna går oftast i obanad terräng och är 8 km långa. Längs rutten skall alla fåglar som ses och...

Läs mer
2016-05-03

Dags för anmälan till Fågeltornskampen!!

Anmälningarna till Fågeltornskampen börjar trilla in. Drygt ett 30-tal fågeltorn är anmälda. Förhoppningsvis ska ytterligare åtminstone 50 torn anmäla sig innan fredag kväll för att vi ska nå förra årets antal deltagande torn. Från Finland kommer en rapport om 303 anmälda torn. Här i Sverige har vi således hittills bara en tiondel av Finlands torn anmälda. Det ser tufft ut inför tornkampen med våra finska och danska fågelskåda...

Läs mer
2016-05-03

Vad har hänt med svartvit flugsnappare?

Nu är det dags för den svartvita flugsnapparen att återvända från sitt vinterkvarter i västra Afrika. Men kommer den att över huvud taget återvända? Frågan känns befogad i alla fall i sydvästra Sverige, liksom för övrigt i Danmark. Enligt en deltidsrapport från den tredje danska atlasinventeringen ser arten utan att ha minskat med två tredjedelar sedan slutet av 1990-talet. Ett mångårigt holkprojekt i Halla...

Läs mer
2016-04-29

Ännu ett fall med giftdödade rovfåglar i Danmark

Tidigare i år hittades en ormvråk, en fjällvråk och en röd glada döda i utkanten av ett skogsområde söder om Nykøbing på Falster i Danmark. Nu visar en analys av fågelkropparna att dödsorsaken för alla tre är att de fått i sig det mycket giftiga ämnet carbofuran. Detta ämne är förbjudet inom EU sedan 2008, men används illegalt för att döda just rovfåglar och fyrfota rovdjur genom att åtlar preparerats med g...

Läs mer
2016-04-29

SOF-BirdLife begär att länsstyrelsen i Gävleborgs län ska polisanmäla sig själv

I ett brev till länsstyrelsen i Gävleborgs län uppmanas länsstyrelsen att polisanmäla sig själv. Länsstyrelsen bör även polisanmäla Skärså Fiskarförening. Anledningen till SOF-BirdLifes begäran är det beslut länsstyrelsen fattat om dispens att utföra störningsåtgärder riktade mot skarv på öarna Vitoren och Tvågranskär i Söderhamns kommun. Dessa åtgärder bryter mot länsstyrelsens beslut i frågan. Dessutom br...

Läs mer
2016-04-28 IUCN kräver stopp för vårjakt på Malta
Läs mer
2016-04-27 ”Det lät som automatvapen – så intensivt var skjutandet!”
Läs mer
2016-04-25 Tjäderspel stoppar avverkning
Läs mer
2016-04-22 Videsparven i global utförsbacke
Läs mer
2016-04-21 Svarthakad buskskvätta invandrare i fågelfaunan
Läs mer
2016-04-19 Allmänt artrally – kul initiativ i Höganäs
Läs mer
2016-04-18 Är skogsbruk oförenligt med ett bra artskydd?
Läs mer
2016-04-15 Det går utför för fåglarna på Kullaberg
Läs mer
2016-04-13 Christer Johansson, ny i SOF-BirdLifes styrelse
Läs mer
2016-04-08 Hjälp till att inventera lärkrutor!
Läs mer

Till nyhetsarkivet

Aktuellt SOF-BirdLife
 

Kalender 2016
7-8 maj, Fågelskådningens dag med Fågeltornskampen.

2-4 september Falsterbo Bird Show
1-2 oktober EuroBirdwatch 2016

Övrigt:
- Tävling: Tippa nya arter för Sverige 2016
 
 
SOF-bloggen
 
SOF-bloggen innehåller personliga reflek-tioner över aktuella frågor som rör SOF, fåglar, fågelskydd och andra naturvårds-relaterade ämnen.

Senaste blogginläggen:
2015-12-06 En viltstrategi för 2,7 procent av folket
2015-09-29 Rapportera exakt för artskyddet. Dina fynd kan få stor betydelse!
2015-05-11 Hög tid att förbjuda bly i jaktammunition
 
 
Rädda Sånglärkan!
 
Foto: Stefan Johansson, Avesphoto
I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste 35 åren! Lantbrukare i olika delar av Sverige deltar just nu i SOF:s projekt Rädda Sånglärkan, och nu kan Du vara med och hjälpa till! Läs mer på projektets webbsida.
 
 
 
 
Naturbokhandeln
 
2015-12-29
Öppettider vinter

Välkommen till SOF-BirdLifes egen försäljningsverksamhet, Naturbokhandeln. Här handlar du antingen direkt i vår webb-butik, ringer och får goda råd via vår postorder eller besöker vår nyinredda butik. Butiken ligger vid vårt huvudkontor i Stenåsa på sydöstra Öland. Ifrån den har vi sålt kikare och böcker i över 30 år. Det har över åren givit oss viktiga ekonomiska tillskott till vårt fågelskyddsarbete. Därför hoppas vi att också du väljer Naturbokhandeln!

 

Naturbokhandeln är öppen måndag till lördag 12-15.00 fram till 31.3. Du når dessutom postorderförsäljningen vardagar mellan 09-16:00 på 0485-0485-44440. Webb-butiken är givetvis alltid öppen.

 

Välkomna

 

 

 
Ottenby fågelstation
 
2016-04-19
Invigning och 70-årsfirande - 14 maj
Boka in lördagen den 14 maj i era kalendrar! Då invigs naturum Ottenbys helt nyproducerade utställni...
Läs mer
 
AviFauna
 
2016-04-03
Öar
Två av sommarens och höstens resor går till två mycket kända öar – Öland och Papua Nya Guinea (PNG)....
Läs mer