Nyheter 

 
2014-04-14

Storspov – veckans fågel (16)

Denna vecka lär storspovsträcket nå sitt maximum i Sverige. Men vänta nu, säger kanske någon sydsvensk: Storspovarna har ju varit här i en dryg månad redan. Det är i och för sig riktigt, men det är dagarna strax före eller runt 20 april som sträcket kulminerar. Då passeras vi av större mängder storspovar på väg till de norra delarna av landet och till Finland. Just denna vecka kan man få möta flockar på flera hundra storspovar. Det är en ljudupplevelse som har få motsvarigheter i den svenska naturen. Stora flockar med storspovar kan man få uppleva på många platser runt om i Sverige beroend...

Läs mer
2014-04-17

Omfattande förgiftning av rovfåglar i Skottland

De senaste veckorna har kropparna av tolv röda glador och fyra ormvråkar påträffats inom ett begränsat område nordväst om staden Inverness i Skottland. Fåglarna har dött sedan de förgiftats, sannolikt genom utläggning av preparerade åtlar. Det är det allvarligaste fallet av förgiftning av rovfåglar i modern tid i Storbritannien, och den brittiska BirdLife-partnern RSPB har utfäst en belöning på 10 000 pund ...

Läs mer
2014-04-16

Inventerare till lärkrutor sökes!

Rädda Sånglärkan är nu inne på sitt tredje år, och projektets deltagande lantbrukare har i år anlagt mer än 1 600 lärkrutor i södra Sveriges slättbygder. Vi har nu möjligheten att undersöka dels var lärkrutorna gör störst nytta och dels om andra jordbruksfåglar gynnas av dem. Därför söker vi inventerare som vill medverka i arbetet med reda ut lärkrutornas effekter på fågellivet! Rädda Sånglärkan är ett ...

Läs mer
2014-04-15

Kärt återseende av ovanligt gammal stenskvätta

När man arbetar med ingående studier av fåglar, kommer man dem mera in på livet än annars. Eftersom studier av detta slag ofta innebär att man följer särskilda individer, händer det att fågelskådaren/forskaren får en särskild relation till fågeln. Handlar det dessutom om små tättingar, blir återseende av detta slag särskilt roliga eftersom småfåglar normalt inte blir mer än några år gamla. Igår, den 14 april, ...

Läs mer
2014-04-13

Nyheter från Raritetskommitténs senaste möte

Ett nyhetsbrev från SOF:s Raritetskommittés vårmöte ligger nu ute på webben. Läs mer på kommitténs hemsida.

Läs mer
2014-04-11

Rädda sånglärkans projektledare i ny drömregering

Tobias Nilsson, SOF BirdLifes projektledare för Rädda sånglärkan, föreslås bli ny landsbygdsminister i Lina Thomsgård, grundare av den moderna folkrörelsen Rättviseförmedlingen, drömregering. I drömregeringen ingår Tobias med ett antal andra goda svenska profiler! Lina har fått uppdraget att utforma drömregeringen av di.se, Dagens Industris webbsajt. Tobias dementerar dock: "Nej, det är inte på riktigt. Jag kommer inte att l...

Läs mer
2014-04-10 Dags att anmäla sig till Fågeltornskampen 3:e maj
Läs mer
2014-04-08 Tropiska höghöjdsfåglar drabbas av uppvärmning
Läs mer
2014-04-07 Sädesärlor ska man vara mån om – veckans fågel (15)
Läs mer
2014-04-05 SOF:s ortolanprojekt tar nya grepp
Läs mer
2014-04-04 Finns det fortfarande hopp för smalnäbbad spov?
Läs mer
2014-04-04 Bekämpningsmedel hotar fåglar i jordbrukslandskapet
Läs mer
2014-04-03 Fågelskydd har effekt!
Läs mer
2014-04-02 Tranans dag nu i helgen 5-6 april vid Hornborgasjön
Läs mer
2014-04-02 Nu tar EU upp regeringens kungsörnspolitik
Läs mer
2014-03-31 Facebook bidrar till ökat fågelintresse
Läs mer

Till nyhetsarkivet

SOF-kalendern
 
Pågående: Insamlingstävlingen "Tippa nya arter för Sverige 2014"
25 april - 27 april SOF inbjuder till årsmöte i Kalmar med Östra Smålands OF som arrangerande värd
3 maj - 4 maj Fågelskådningens dag med Fågeltornskampen
5 september - 7 september Falsterbo Bird Show
 
 
SOF-bloggen
 
SOF-bloggen innehåller personliga reflek-tioner över aktuella frågor som rör SOF, fåglar, fågelskydd och andra naturvårds-relaterade ämnen.

Senaste blogginläggen:
2014-03-15 Som man bäddar får man ligga
2014-02-15 Är Svalan under isen?
2014-02-02 Om fågelräkning, gulsparvar, jordbruk och ömma tår
 
 
Rädda Sånglärkan!
 
Foto: Stefan Johansson, Avesphoto
I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste 35 åren! Lantbrukare i olika delar av Sverige deltar just nu i SOF:s projekt Rädda Sånglärkan, och nu kan Du vara med och hjälpa till! Läs mer på projektets webbsida.
 
 
Dagens fågel i Svalan
 

Till Dagens fågel - Svalan

 
Naturbokhandeln
 
2013-11-04
Vintertider - öppet alla vardagar
Från den 4 november 2013 och framåt har Naturbokhandeln öppet alla vardagar mellan 12-15.00.
Läs mer
 
Ottenby fågelstation
 
2014-03-04
Tio år av influensaforskning vid Ottenby
Data från 10 års influensastudier vid Ottenby har nu publicerats i en sammanfattande artikel i en vä...
Läs mer
 
AviFauna
 
2014-04-02
Resor 2015
Det preliminära programmet för 2015 är nu klart. Liksom under de senaste åren har vi ett brett utbud...
Läs mer