Nyheter 

 
2016-06-28

Lovande utsikter för ett gott häckningsår

Så här långt ser denna vår och försommar ut att vara gynnsam för de flesta svenska häckfåglar. Vädret har varit bra, både något varmare och något torrare än normalt, vilket verkar ha varit positivt för häckningsframgången hos många arter. Undantag finns dock, bland annat för vissa våtmarksfåglar i de torkdrabbade delarna av sydöstra Sverige och när det gäller gnagarberoende arter i norr. Det är emellertid först framåt höstkanten som vi får facit. Då ger relationen ungfåglar/adulta fåglar vid ringmärkningen på fågelstationerna ett bra mått på hur reproduktionen varit. Men det pågår även en ...

Läs mer
2016-07-10

Fågelvärldens mästerglidare

Fregattfåglar är något av särlingar bland fåglar som lever till havs. De har ingen simhud mellan tårna och deras fjäderdräkt är inte vattenavvisande som andra sjöfåglars. Därför fäller de högst ogärna på vattnet. Men hur klarar de då att leva i princip hela livet till havs? Jo, de håller sig på vingarna – mycket längre än vad både fågelskådare och forskare tidigare trott. Det visar en ny studie som nyligen ...

Läs mer
2016-07-09

Nya förgiftningar av rovfåglar i Danmark

Ytterligare två fall där rovfåglar förgiftats av den dödliga pesticiden carbofuran har avslöjats i Danmark. En röd glada hittades död mitt under häckningssäsongen på norra Jylland i maj i år. Obduktion av fågeln visar att den dött av carbofuran. Samma gäller en havsörn som hittades på norra Fyn i augusti förra året men som först nu blivit analyserad. – Det är mycket trist att vi i den danska naturen for...

Läs mer
2016-07-08

Strategi för kungsörn och vindkraft

Länsstyrelsen i Jämtlands län, som har en stark stam av kungsörn, har tagit fram en strategi för att hantera målkonflikten mellan kungsörn och vindkraft på ett rättssäkert och korrekt sätt. Målet är att uppfylla det regionala ansvaret vad gäller förvaltning och skydd av kungsörn genom bland annat artskyddsförordningen, samtidigt som förutsättningar för utbyggnaden av vindkraft skall möjliggöras. Strategin s...

Läs mer
2016-07-08

Lavskrikor stoppar skogsavverkningar

Två markägare i Arbrå i Hälsingland får inte avverka sin skog eftersom det finns häckande lavskrikor i området. Bakom beslutet står Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Gävleborgs län, och det är Artskyddsförordningen som myndigheterna lutar sig mot när man förbjuder avverkningarna. Såväl skogsägarna som deras organisationer är upprörda eftersom beslut som grundas på Artskyddsförordningen inte innebär någon ...

Läs mer
2016-07-07

Hemligheten bakom fåglars ”klokhet”

Är vissa fåglar ”klokare” än andra, och hur kloka är de i så fall jämfört med exempelvis apor? En ny studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS visar att även om fåglar har förhållandevis små hjärnor, fungerar dessa på ett sätt som ger dem anmärkningsvärda kognitiva förmågor. Förklaringen kan sägas ligga i att åtminstone vissa fåglars hjärnor har fler hjärnceller och fungerar mera effektivt...

Läs mer
2016-07-04 SOF-BirdLife söker dig som är lärare!
Läs mer
2016-07-02 Oväntat fynd av extremt sällsynt ara
Läs mer
2016-07-01 Skärpt straff för finsk äggsamlare
Läs mer
2016-06-30 34 gåsgamar över norra Jylland!
Läs mer
2016-06-29 Öka inte möjligheterna att jaga på allmänt vatten!
Läs mer
2016-06-28 Svaga vägledningar lyfter inte artskyddet
Läs mer
2016-06-27 Tofsbivråk ny art för Sverige – eller?
Läs mer
2016-06-27 SOF-BirdLife försvarar skarven
Läs mer
2016-06-23 Kungsörnen vann över vindkraften – igen!
Läs mer
2016-06-22 Följ fågellivet på Hornøya
Läs mer

Till nyhetsarkivet

Aktuellt SOF-BirdLife
 

Kalender 2016
2-4 september Falsterbo Bird Show
18 september Folk och fåglar Getterön; SOF-BirdLife medarrangör

1-2 oktober EuroBirdwatch 2016

Övrigt:
- Tävling: Tippa nya arter för Sverige 2016
 
 
SOF-bloggen
 
SOF-bloggen innehåller personliga reflek-tioner över aktuella frågor som rör SOF, fåglar, fågelskydd och andra naturvårds-relaterade ämnen.

Senaste blogginläggen:
2016-07-21 Att tänka utanför boxen
2015-12-06 En viltstrategi för 2,7 procent av folket
2015-09-29 Rapportera exakt för artskyddet. Dina fynd kan få stor betydelse!
 
 
Rädda Sånglärkan!
 
Foto: Stefan Johansson, Avesphoto
I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste 35 åren! Lantbrukare i olika delar av Sverige deltar just nu i SOF:s projekt Rädda Sånglärkan, och nu kan Du vara med och hjälpa till! Läs mer på projektets webbsida.
 
 
 
 
Naturbokhandeln
 
2015-12-29
Öppettider

Välkommen till SOF-BirdLifes egen försäljningsverksamhet, Naturbokhandeln. Här handlar du antingen direkt i vår webb-butik, ringer och får goda råd via vår postorder eller besöker vår nyinredda butik. Butiken ligger vid vårt huvudkontor i Stenåsa på sydöstra Öland. Ifrån den har vi sålt kikare och böcker i över 30 år. Det har över åren givit oss viktiga ekonomiska tillskott till vårt fågelskyddsarbete. Därför hoppas vi att också du väljer Naturbokhandeln!

 

Naturbokhandeln är öppen alla dagar i veckan 10-17.00 fram till 6.11 (stängt midsommardagen). Du når dessutom postorderförsäljningen vardagar mellan 09-16:00 på 0485-44440. Webb-butiken är givetvis alltid öppen.

 

Välkomna

 

 

 
Ottenby fågelstation
 
2016-06-16
Ny utställning på udden
Under perioden 19 juni till 27 juli är vi glada att kunna erbjuda en konstutställning av Eva Dillner...
Läs mer
 
AviFauna
 
2016-06-30
Dags att anmäla sig
Nu är det dags att anmäla sig på resorna. Vi skickar nu löpande ut erbjudande till alla de som intre...
Läs mer