Nyheter 

 
2015-05-01

Ett steg närmare nationalfågeln

Vid midnatt natten mellan Valborgsmässoafton och 1 maj avslutades andra omgången av omröstningen om nationalfågeln. Då hade 23 843 personer bidragit med sina röster, vilket bland annat innebar att ytterligare tio fågelarter sållades bort. Nu återstår 20 arter i omröstningen – och fram till 30 juni ska de tio finalisterna röstas fram i den tredje omgången. Bland de arter som nu försvunnit från omröstningen finns Sveriges vanligaste fågel lövsångare, vårens budbärare sånglärka och miljösymbolen pilgrimsfalk. Även ejdern är borta från omröstningen liksom kungsfågel, ormvråk, kattuggla, svartv...

Läs mer
2015-04-29

Kungsörnsbo i Skåne plundrat

Ett kungsörnsbo i Fyledalen i Skåne har utsatts för ett plundringsförsök som lett till att båda äggen i boet förstörts. Någon eller några har skruvat upp plankor på boträdet, klättrat upp och försökt gräva sig in i boet underifrån, skriver länsstyrelsen i Skåne i ett pressmeddelande. Läs mera här: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/nyheter/2015/Pages/agg-forstorda-vid-plundring-av-kungsornsbo.aspx

Läs mer
2015-04-29

Fjällens egen trast – veckans fågel (18)

Ringtrasten är en fågel som man lägger märke till även om man inte är fågelskådare. Den iögonfallande vita halvmånen på övre delen av bröstet gör att även ”vanligt folk” hajar till och inser att det knappast är en vanlig koltrast som hoppar på gräsmattan. Det är framför allt hannarna som bär den vita halvmånen, men det finns en tydlig ljus markering även hos äldre honor. Den senaste tiden har det rapportera...

Läs mer
2015-04-28

Djup spricka i vitryggsprojektet: Nordens Ark säger upp samarbetet med Naturskyddsföreningen

En djup spricka har bildats inom det projekt som syftar till att bevara och stärka den svenska stammen av vitryggig hackspett. Detta projekt har Naturskyddsföreningen drivit sedan 1990, och från mitten av 1990-talet har man samarbetat med Nordens Ark när det gäller uppfödning av hackspettar i hägn. Detta samarbete sägs nu upp av Nordens Ark, vilket beklagas av Naturskyddsföreningen. Orsaken är uppenbarligen...

Läs mer
2015-04-28

Många nya fåglar på nya rödlistan

Idag offentliggörs den nya svenska rödlistan. Den nationella rödlistan ska, enligt ArtDatabanken, ses som en barometer för arternas tillstånd och vara till hjälp vid naturvårdssatsningar samt bidra med kunskap för att nå uppsatta miljömål. I Rödlista 2015 går det inte att se någon märkbar förbättring för den biologiska mångfalden i Sverige på övergripande nivå, utan det förefaller snarare som att den ne...

Läs mer
2015-04-24

Länsstyrelsen beviljar tillstånd för vindkraft vid Albrunna på Öland

BirdLife Sverige och Ölands Ornitologiska Förening (ÖOF) har tidigare överklagat kommunstyrelsen i Mörbylångas beslut att tillåta Cementa och Ox2 att uppföra en vindkraftpark i anslutning till kalkbrottet sydost om Degerhamn på södra Öland. Igår (23 april) avslogs vår överklagan, då miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen i Kalmar län beviljade uppförande av fem verk (det sydligaste har dragits t...

Läs mer
2015-04-24 Fängelsedom för äggsamlare fastställs
Läs mer
2015-04-23 Nu är Artportalen öppen igen!
Läs mer
2015-04-23 Vår Fågelvärld 2/2015 på väg
Läs mer
2015-04-22 Flera nyordningar inom SOF-BirdLife
Läs mer
2015-04-21 Minskar i norr men kommer kanske i söder – veckans fågel (17)
Läs mer
2015-04-21 Dags för anmälan till Fågeltornskampen
Läs mer
2015-04-21 Hur kan vi skydda växter och djur i skogen? Kom på artskyddskurs!
Läs mer
2015-04-19 En hälsning från gåsgamen Ostro
Läs mer
2015-04-18 Jordbruksfåglarna i Fokus på SOF-BirdLifes årsmöte
Läs mer
2015-04-16 Dags att ”lumpa” siskorna?
Läs mer

Till nyhetsarkivet

SOF-kalendern
 
2015
Pågående fram till 31 augusti: Rösta fram din favoritfågel till Sveriges Nationalfågel
Pågående
:Tävlingen "Tippa nya arter för Sverige 2015"
9-10 maj Fågelskådningens dag med Fågeltornskampen
19-20 maj Våtmarksfondens Jubileumskonferens; Vattenlandskap i praktiken, Christinehof, Brösarp, Skåne
4-6 september Falsterbo Bird Show i år på ny plats; Falsterbo Strandbad
3-4 oktober EuroBirdwatch 2015
 
 
SOF-bloggen
 
SOF-bloggen innehåller personliga reflek-tioner över aktuella frågor som rör SOF, fåglar, fågelskydd och andra naturvårds-relaterade ämnen.

Senaste blogginläggen:
2015-02-18 En viktig seger för svensk naturvård
2015-02-13 Ska tre procent av folket styra svensk rovdjursförvaltning?
2015-02-05 Äntligen något positivt i vargfrågan
 
 
Rädda Sånglärkan!
 
Foto: Stefan Johansson, Avesphoto
I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste 35 åren! Lantbrukare i olika delar av Sverige deltar just nu i SOF:s projekt Rädda Sånglärkan, och nu kan Du vara med och hjälpa till! Läs mer på projektets webbsida.
 
 
 
 
Naturbokhandeln
 
2014-11-04
Vintertider - öppet alla vardagar
Från den 3 november 2014 och framåt har Naturbokhandeln öppet alla vardagar mellan 12-15.00. Webbutiken når du dygnet runt på www.naturbokhandeln.se/
 
Ottenby fågelstation
 
2015-04-16
Årsrapporten 2014
Årsrapporten 2014 till Naturvårdsverket finns nu tillgänglig här på hemsidan. Totalt under 2014 fång...
Läs mer
 
AviFauna
 
2015-04-27
Platser kvar på höstresorna!
Jubileumsåret närmar sig vårtoppen på resorna. Det är många avgångar framför oss nu i maj månad. För...
Läs mer