Nyheter 

 
2015-05-13

Ett klick för naturen

Både Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet är satta under press som en följd av de avregleringar som EU-kommissionen under president Jean-Claude Juncker strävar efter. Dessa båda direktiv, som ofta kallas naturdirektiven, har otroligt stor betydelse för Europas natur, djurliv och växtliv. Nu kan du själv vara med och visa EU-kommissionen att vi är många runt om i Europa som sätter stort värde på både naturen och de direktiv som skyddar Europas natur. Gör ett klick för naturen! Genom en internet-aktion, som på svenska fått namnet Ett klick för naturen, kan alla medborgare i EU:s 28...

Läs mer
2015-05-28

Beijings tornseglare övervintrar i Sydafrika!

Ljusloggar fortsätter att ge förbluffande information om fåglars flyttning. Det senaste exemplet gäller tornseglare som häckar i den gamla staden i Beijing, Kina. Dessa fåglar, som tillhör underarten Apus apus pekinensis, övervintrar precis som många av Europas tornseglare i södra Afrika. Det visar en studie med hjälp av ljusloggar som utförts av kinesiska, brittiska, belgiska och svenska forskare. Torn...

Läs mer
2015-05-28

Var med och utse årets svenska pärlor!

Vi är många som älskar Sveriges natur. Men vi har fortfarande långt kvar till det mål för skyddad natur som ska ha nåtts till 2020. Det är bara fem år kvar till dess, och under dessa år måste takten i att skydda natur öka väsentligt. För att rikta uppmärksamhet på värdefull natur som ännu inte har något formellt skydd vill WWF att vi hjälper till att rösta på våra favoriter bland de naturområden som saknar ...

Läs mer
2015-05-27

Flytöar ska rädda storlommars häckning

Naturfotografen Göran Ekström i Jämtland har fått 15 000 kronor av Vattenfall för att bygga flytöar åt storlommar. Bakgrunden är att många storlommar misslyckas med sin häckning i reglerade sjöar och vattenmagasin. Oftast handlar det om att boet dränks när vattenståndet stiger, men det förekommer också att boet hamnar långt upp på land när vattnet sjunker undan. Förra året byggde Göran Ekström en konstgjord...

Läs mer
2015-05-26

Det var rätt tänkt, men det blev fel

Vellinge kommun i sydvästra Skåne är en av landets allra främsta fågelkommuner. Där ligger Falsterbonäset som passeras av miljontals fåglar varje år. Vellinge kommun har även många naturreservat rika på häckande fåglar och inte minst en fågelstation som är känd långt utanför landets gränser. Därför kan det sägas vara rätt tänkt att använda en fågel i kommunens nya slogan ”Bättre utsikter”. Kommunens gam...

Läs mer
2015-05-25

Nya arter för landet - lägesuppdatering

Med anledning av fyndet av stillahavslommen på Österlen härom veckan så kommer här en liten lägesuppdatering från gissningstävlingen "Nya arter för landet". Stillahavslom har varit en av de flitigare förekommande gissningarna under de fyra år vi genomfört tävlingen, men i år var det faktiskt bara sex av deltagarna som hade putsat spåkulan tillräckligt bra: Claes Mårtenson, Klas Rosenkvist, Magnus Hallgren, Viggo Norrby, Conny...

Läs mer
2015-05-22 Idag är det Den biologiska mångfaldens dag – men är det någon som bryr sig?
Läs mer
2015-05-21 Ett av vårens vackraste skådespel – veckans fågel (21)
Läs mer
2015-05-21 Biologiska mångfalden fortsätter att minska i Europa
Läs mer
2015-05-20 Vi har klickat för naturen – gör det du också!
Läs mer
2015-05-19 Dom mot finsk äggsamlare
Läs mer
2015-05-19 Ännu ett nej till skyddsjakt på kungsörn
Läs mer
2015-05-18 Hjälp ängshökarna på Öland!
Läs mer
2015-05-18 Svensk fjällgås skjuten i Norge
Läs mer
2015-05-18 Fågelvännen 2/2015 försenad
Läs mer
2015-05-18 Världslistan, VP-listan och Familjelistan uppdaterade
Läs mer

Till nyhetsarkivet

Agera nu - hjälp oss idag!
 
Europas natur är i påtaglig fara
- gör ett klick för naturen!
 
EU-kommissionen överväger just nu att göra radikala förändringar i de lagstiftningar som kallas Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. Förändringar som urholkar direktiven och som kommer att ödelägga många års arbete för naturvården. Nu är det dags att göra våra röster hörda! Hjälp oss att försvara den viktiga lagstifting som i många årtionden skyddat Europas mest värdefulla natur och djurliv! Det tar bara ett par sekunder!
 
SOF-kalendern
 
2015
Pågående fram till 31 augusti: Rösta fram din favoritfågel till Sveriges Nationalfågel
Pågående
:Tävlingen "Tippa nya arter för Sverige 2015"
4-6 september Falsterbo Bird Show i år på ny plats; Falsterbo Strandbad
3-4 oktober EuroBirdwatch 2015
 
 
SOF-bloggen
 
SOF-bloggen innehåller personliga reflek-tioner över aktuella frågor som rör SOF, fåglar, fågelskydd och andra naturvårds-relaterade ämnen.

Senaste blogginläggen:
2015-05-11 Hög tid att förbjuda bly i jaktammunition
2015-02-18 En viktig seger för svensk naturvård
2015-02-13 Ska tre procent av folket styra svensk rovdjursförvaltning?
 
 
Rädda Sånglärkan!
 
Foto: Stefan Johansson, Avesphoto
I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste 35 åren! Lantbrukare i olika delar av Sverige deltar just nu i SOF:s projekt Rädda Sånglärkan, och nu kan Du vara med och hjälpa till! Läs mer på projektets webbsida.
 
 
 
 
Naturbokhandeln
 
2015-05-08
Öppettider vår, sommar, höst

Välkommen till SOF-BirdLifes egen försäljningsverksamhet, Naturbokhandeln. Här handlar du antingen direkt i vår webb-butik, ringer och får goda råd via vår postorder eller besöker vår nyinredda butik. Butiken ligger vid vårt huvudkontor i Stenåsa på sydöstra Öland. Ifrån den har vi sålt kikare och böcker i över 30 år. Det har över åren givit oss viktiga ekonomiska tillskott till vårt fågelskyddsarbete. Därför hoppas vi att också du väljer Naturbokhandeln!

 

Naturbokhandeln är öppen dagligen, med undantag av midsommarafton, mellan 10-17.00 fram till 31 oktober 2015.

 

Välkomna

 

 

 
Ottenby fågelstation
 
2015-05-21
Ottenbykalendern reas ut!
Vi har fortfarande några ex kvar av Ottenbykalendern 2015 och eftersom vi nu är inne i vårens senare...
Läs mer
 
AviFauna
 
2015-05-28
Några av höstens resor väntar på fler resenärer
Det finns fortfarande goda möjligheter att komma med på några av höstens avgångar, bl a till Portuga...
Läs mer