Nyheter 

 
2015-07-01

Finaldags för nationalfågeln

Vid midnatt natten mellan 30 juni och 1 juli avslutades den tredje omgången i omröstningen om en svensk nationalfågel. Omgången lockade drygt 21 000 röstande, men den innebar även att startfältet halverades. Nu återstår bara de tio finalisterna i tävlingen. Fram till sista augusti ska svenska folket bland dessa tio rösta fram den fågelart som vi ska kalla vår nationalfågel. För att inte påverka den fortsatta röstningen avslöjar vi inte hur omröstningen utfallit. Istället presenteras de tio fågelarter som går vidare till finalen i bokstavsordning: blåmes, bofink, domherre, havsörn, koltrast...

Läs mer
2015-06-26

Biätarnas sommar – veckans fågel (26)

Biätare är ett fågelsläkte med störst utbredning i tropiska trakter. Endast två arter häckar i Europa, och den ena av dessa (grön biätare) enbart i det sydöstligaste hörnet. Även den andra arten, den som bara kallas biätare, är utpräglat sydlig med normal förekomst från Centraleuropa och söderut. Därmed sagt att detta släkte och denna art är värmeälskande. Därför känns det nästan märkligt att vi denna blöta...

Läs mer
2015-06-25

Skedstorksrekord i Danmark

Trots dåligt väder, och trots att många andra fågelarter misslyckas med sina häckningar, är det på väg att bli ett nytt rekordår för skedstorken i Danmark. Inte mindre än 254 häckande par på åtta olika platser beräknas få mellan 500 och 600 ungar på vingarna denna säsong! Den största danska kolonin med 108 par finns vid Høje Sande i Ringkøbing Fjord i sydvästra Jylland. Men det finns lika många par (108...

Läs mer
2015-06-25

Alpkaja – mycket oväntat förstafynd i Sverige

Idag på förmiddagen hittades en alpkaja i en koloniträdgård i Halmstad. Det är första fyndet i Sverige och enbart det andra i Europa norr om Alperna (se dock nedan). Tillsammans med kajor och gråsparvar besökte fågeln en fågelmatning, och det var trädgårdsinnehavaren som fattade misstankar om att det inte var en vanlig kråkfågel hon hade på besök. Frågan är emellertid om fyndet kommer att godkännas som en s...

Läs mer
2015-06-24

Konflikt om vitryggig hackspett löst

Konflikten mellan Naturskyddsföreningen och Nordens Ark gällande vitryggig hackspett är nu löst. Samarbetet kommer att fortsätta trots att avtalet mellan de båda organisationerna sades upp i våras. Det nya avtalet innebär att Nordens Ark ska fortsätta föda upp vitryggar och att Naturskyddsföreningen även fortsättningsvis ansvarar för utplanteringarna. Avtalet innebär också att cirka hälften av avelsparen på...

Läs mer
2015-06-24

Stora förändringar i fågelfaunan i Stockholms skärgård

I senaste numret av Fåglar i Stockholmstrakten jämförs en kustfågelinventering från förra året med liknande inventeringar gjorda år 2000–2002 och 1974–75. Det har skett stora förändringar i fågelsamhället. Av totalt 38 kustfågelarter har 19 minskat med mer än tio procent, en art är stabil och 18 har ökat med mer än tio procent. Undersökningen 2014 genomfördes som tre linjeinventeringar från båt under va...

Läs mer
2015-06-23 Svårt sätta pris på naturen
Läs mer
2015-06-22 SOF-BirdLifes ungdomskommitté arrangerar fältläger i Azerbajdzjan
Läs mer
2015-06-19 I vadarnas värld kommer hösten tidigt – veckans fågel (25)
Läs mer
2015-06-18 Intressant om äldre danska fågelfynd
Läs mer
2015-06-18 Mycket överraskande upptäckt i Jordandalen
Läs mer
2015-06-18 Sökes; volontärer till Falsterbo Bird Show 3-6 september
Läs mer
2015-06-17 Sveriges kustfåglar ska övervakas regelbundet
Läs mer
2015-06-17 Varför ökar inte kungsörnen i Danmark?
Läs mer
2015-06-16 Inga stekta sparvar!
Läs mer
2015-06-16 Exploateringen av orörd natur oroar mer än terrorism och flyktingströmmar
Läs mer

Till nyhetsarkivet

Agera nu - hjälp oss idag!
 

Europas natur är i påtaglig fara! Du - ja, just du - kan göra skillnad! Gör ett klick för naturen nu!!!

 
EU-kommissionen överväger just nu att göra radikala förändringar i de lagstiftningar som kallas Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. Förändringar som urholkar direktiven och som kommer att ödelägga många års arbete för naturvården. Nu är det dags att göra våra röster hörda! Hjälp oss att försvara den viktiga lagstifting som i många årtionden skyddat Europas mest värdefulla natur och djurliv! Det tar bara ett par sekunder!
 
Rösta på nationalfågel!
 
Var med och utse Sveriges nationalfågel du också! Du röstar enkelt genom att besöka sidan här.
 
 
SOF-kalendern
 
2015
Pågående fram till 31 augusti: Rösta fram din favoritfågel till Sveriges Nationalfågel
Pågående
:Tävlingen "Tippa nya arter för Sverige 2015"
4-6 september Falsterbo Bird Show i år på ny plats; Falsterbo Strandbad
3-4 oktober EuroBirdwatch 2015
25-30 oktober SOF-BirdLife, ungdomsläger Azerbajdzjan

 
 
SOF-bloggen
 
SOF-bloggen innehåller personliga reflek-tioner över aktuella frågor som rör SOF, fåglar, fågelskydd och andra naturvårds-relaterade ämnen.

Senaste blogginläggen:
2015-05-11 Hög tid att förbjuda bly i jaktammunition
2015-02-18 En viktig seger för svensk naturvård
2015-02-13 Ska tre procent av folket styra svensk rovdjursförvaltning?
 
 
Rädda Sånglärkan!
 
Foto: Stefan Johansson, Avesphoto
I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste 35 åren! Lantbrukare i olika delar av Sverige deltar just nu i SOF:s projekt Rädda Sånglärkan, och nu kan Du vara med och hjälpa till! Läs mer på projektets webbsida.
 
 
 
 
Naturbokhandeln
 
2015-05-08
Öppettider vår, sommar, höst

Välkommen till SOF-BirdLifes egen försäljningsverksamhet, Naturbokhandeln. Här handlar du antingen direkt i vår webb-butik, ringer och får goda råd via vår postorder eller besöker vår nyinredda butik. Butiken ligger vid vårt huvudkontor i Stenåsa på sydöstra Öland. Ifrån den har vi sålt kikare och böcker i över 30 år. Det har över åren givit oss viktiga ekonomiska tillskott till vårt fågelskyddsarbete. Därför hoppas vi att också du väljer Naturbokhandeln!

 

Naturbokhandeln är öppen dagligen, med undantag av midsommarafton, mellan 10-17.00 fram till 31 oktober 2015.

 

Välkomna

 

 

 
Ottenby fågelstation
 
2015-06-15
Häckande biätare vid Ottenby!?
I samband med varmluftsinbrottet i början av juni dök en hel del biätare upp på södra Öland. Flockar...
Läs mer
 
AviFauna
 
2015-06-11
Foto-resa till Japan i januari
AviFauna arrangerar sin första Foto-resa till Japan i januari 2016 – ett Japan i vinterskrud. Japan ...
Läs mer