Nyheter 

 
2014-07-28

Underbart är kort – veckans fågel (31)

Sommaren står ännu i sitt vackraste flor, men den svenska sommaren är kort – och så är också tornseglarnas vistelse hos oss. Därför kan det vara värt att passa på att njuta medan tid är. Redan i nästa vecka börjar tornseglarna försvinna från sina häckningsplatser, och då upphör också deras underbara hisnande och skriande förföljelsejakter runt husen. I många år har jag haft förmånen att ha häckande tornseglare på mitt hus. Därför har jag också kunna följa deras förehavande på nära håll. Bland annat försöker jag fastställa datum för avflyttningen, det vill säga när ungarna lämnar boplatsen....

Läs mer
2014-07-31

Rekordsäsong för skedstork i Danmark

Minst 210 par skedstorkar har häckat i Danmark i år. Dessutom har häckningsframgången varit mycket god tack vare den varma sommaren. Eftersom många par fått tre eller till och med fyra ungar på vingarna, är det nu flera hundra skedstorkar som är i rörelse – framför allt på Jylland. De senaste knappa tjugo åren har skedstorken sakta men säkert expanderat i vårt västra grannland. I år fanns det sju koloni...

Läs mer
2014-07-31

Vill Moderaterna återinföra sommarjakt på morkulla?

Debatten inför höstens val har fram till nu nästan lyst med sin frånvaro. Men med drygt sex veckor kvar till valet börjar det nu komma förslag – eller ska vi kalla det valfläsk? Häromdagen presenterade Moderaterna sitt valprogram gällande vilt och vapen. En bärande idé i detta program är att ”frågor om jakt ska beslutas i Sverige och inte i Bryssel”. Som exempel nämns morkullejakten – tidpunkten för jaktsta...

Läs mer
2014-07-30

Naturvårdsverket begränsar skyddsjakten på skarv i Stockholms skärgård

Naturvårdsverket har gett tillstånd för skyddsjakt på skarv i anslutning till utsättningsplatser för gös och öring samt vid fasta och rörliga fiskeredskap och fiskodling i Stockholms skärgård. Däremot upphäver Naturvårdsverket länsstyrelsens beslut om skyddsjakt genom äggprickning och i fredningsområden för fisk. Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade i april att bifalla ansökan om skyddsjakt på skarv...

Läs mer
2014-07-29

Absurt rättsfall mot fågelskyddare på Malta

Klimatet för fågelskyddet på Malta ser åter ut att hårdna efter flera år av framgångar. Det märkligaste exemplet på detta är att en domare beslutat att straffrättsliga åtgärder ska vidtas mot sex unga BirdLife-aktivister som poserat på en bild med ett antal skyddade fåglar som blivit skjutna av tjuvjägare på ön. Bakgrunden till domarens beslut är just att fåglarna är skyddade. Paradoxalt nog är det företräd...

Läs mer
2014-07-29

En ny lappugglehöst att vänta?

Det har varit en rekordsäsong för häckande lappugglor i norska Hedmark. Uggleforskaren Roar Solheim berättar att man känner till minst 62 häckningar i detta fylke som gränsar till både Värmland och Dalarna. Överlag verkar häckningsframgången också varit god. Även slaguggla har haft ett gott år i Hedmark. Enligt Roar Solheim kan de många lappugglehäckningarna innebära att mellersta och södra Sverige åter...

Läs mer
2014-07-28 Rödhalsade gäss lever farligt
Läs mer
2014-07-22 Möt JORF vid Fäviken Game Fair 25-27 juli
Läs mer
2014-07-21 Skärgårdarnas pirat – veckans fågel (30)
Läs mer
2014-07-18 Nominera Årets Silvertärna och Årets fågelskådare
Läs mer
2014-07-16 Programmet för Falsterbo Bird Show börjar ta form
Läs mer
2014-07-14 I vackraste bröllopsstassen – veckans fågel (29)
Läs mer
2014-07-10 Neonikotinoider i jordbruket slår hårt mot fåglar
Läs mer
2014-07-07 ”Den som river svalans bo . . .” – veckans fågel (28)
Läs mer
2014-07-06 Utsläpp av pilgrimsfalk i Stockholm drog rekordpublik.
Läs mer
2014-07-01 Falsterbo Bird Show behöver volontärer!
Läs mer

Till nyhetsarkivet

SOF-kalendern
 
2014
Pågående: Insamlingstävlingen "Tippa nya arter för Sverige 2014"
10 augusti Sistadatum för nominering av utmärkelserna  Årets fågelskådare och Silvertärnan
5 september - 7 september Falsterbo Bird Show
4-5 oktober EuroBirdWatch14
2015
24-25 januari Vinterfåglar Inpå Knuten - den landsomfattande fågelräkningen vid våra fågelmatningar
 
 
SOF-bloggen
 
SOF-bloggen innehåller personliga reflek-tioner över aktuella frågor som rör SOF, fåglar, fågelskydd och andra naturvårds-relaterade ämnen.

Senaste blogginläggen:
2014-04-24 En gemensam resurs kräver gemensamma regler
2014-03-15 Som man bäddar får man ligga
2014-02-15 Är Svalan under isen?
 
 
Rädda Sånglärkan!
 
Foto: Stefan Johansson, Avesphoto
I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste 35 åren! Lantbrukare i olika delar av Sverige deltar just nu i SOF:s projekt Rädda Sånglärkan, och nu kan Du vara med och hjälpa till! Läs mer på projektets webbsida.
 
 
Dagens fågel i Svalan
 

Till Dagens fågel - Svalan

 
Naturbokhandeln
 
2013-11-04
Vintertider - öppet alla vardagar
Från den 4 november 2013 och framåt har Naturbokhandeln öppet alla vardagar mellan 12-15.00.
Läs mer
 
Ottenby fågelstation
 
2014-06-27
Årsrapporten 2013 tillgänglig nu
Årsrapporten 2013 till Naturvårdsverket finns nu tillgänglig här på hemsidan. Genom att fångsten bed...
Läs mer
 
AviFauna
 
2014-05-20
Res till Tropiska Afrika
Under hösten genomför vi två resor till Tropiska Afrika, nämligen Etiopien (november – december) och...
Läs mer