Nyheter 

 
2014-08-18

Måsen med tre tår – veckans fågel (34)

Det kändes som att sommaren tog slut som i en handvändning och omedelbart ersattes av höstrusk. Men för en fågelskådare har även ruskvädret sin tjusning, inte minst om det blåser riktigt friskt från väster och man befinner sig längs Sveriges västra kust. Då kan det vankas havsfågel, arter som normalt lever långt ute till havs men som låter sig vinddrivas in mot kusterna särskilt under sensommar och höst. Den art som oftast är allra talrikast vid dessa tillfällen är den tretåiga måsen, en fågel som dessutom är en av Sveriges fåtaligaste häckfåglar. Men allra först kanske något om fågelns li...

Läs mer
2014-08-21

Liten ljusglimt för vitryggen

Den gångna häckningssäsongen har varit bra för vitryggig hackspett i Sverige även om resultatet inte blev så bra som man kunde hoppas i våras. Då fanns fyra par på plats under omständigheter som tydde på förestående häckning. Två av dessa fanns i Värmland och två vid nedre Dalälven. Men med facit i hand kan vi konstatera att bara två av paren lyckades. De producerade vardera två ungar, det vill säga totalt ...

Läs mer
2014-08-18

Flyttningen farofylld för rödhalsade gäss

För några veckor sedan skrev vi om ett rumänskt projekt där man följer rödhalsade gäss med satellitsändare. Liknande projekt finns även i Bulgarien och Ryssland. Precis som i fallet med de rumänska gässen visar dessa studier att jakt under flyttningen utgör en stor fara. Av fyra sändarförsedda bulgariska gäss har två blivit skjutna längs flyttvägen, i Kazakstan eller Ryssland. Rödhalsad gås häckar på tu...

Läs mer
2014-08-17

Fastighetsverkets vinstkrav ett hot mot både fågelstationer och fåglar

Flera svenska fågelstationer, som bedriver verksamhet på öar, står inför en oviss framtid. Orsaken är att Fastighetsverket, som förvaltar husen som stationerna hyr, avser att införa marknadsmässiga hyror. Tidigare har fågelstationerna i regel kunnat hyra till en relativt billig peng. Men med kraftigt höjda hyror är det osäkert om verksamheten kan fortsätta. Hör mera om problemet i detta reportage i Natu...

Läs mer
2014-08-16

BirdLife Sveriges mesta volontärer

Evy och Jan Blom från Skövde är två av BirdLife Sveriges mesta volontärer. Kanske har du mött dem vid Hornborgasjön under våren, Ottenby på sommaren eller vid Falsterbo Bird Show på hösten? Under de senaste åren har de lagt många dagar på att vara ambassadörer för både fåglarna och fågelintresset. – Det är så stimulerande att möta människor som tycker om fåglar, säger Evy Blom när hon och maken Jan en a...

Läs mer
2014-08-16

Mest unga lappugglor i invasionen 2011/2012

Hösten 2011 och vintern/våren 2012 gjordes ovanligt många observationer av lappuggla i södra och mellersta Sverige. Totalt kom det in 4105 rapporter till Svalan och dess norska motsvarighet. Av dessa var 813 ackompanjerade av bilder. Nu har den norske uggleforskaren Roar Solheim granskat bilderna, och ett stort antal kunde användas för att åldersbestämma fågeln i fråga. Han redovisar sina rön i senaste numr...

Läs mer
2014-08-15 Jättepingvin var större än de flesta människor
Läs mer
2014-08-15 Häckar stormsvalan i Sverige?
Läs mer
2014-08-14 Ny ordning i fåglarnas led
Läs mer
2014-08-14 Svenska namn på alla världens fåglar
Läs mer
2014-08-13 Lyckade häckningar av biätare i Danmark i år
Läs mer
2014-08-13 Klockan klämtar för amerikan i Europa
Läs mer
2014-08-13 Mycket höga gifthalter hos havsörnar i Västernorrland
Läs mer
2014-08-12 Positiv utveckling för många sjöfåglar
Läs mer
2014-08-11 Fåglars personlighet påverkar deras sociala position
Läs mer
2014-08-11 Trädlärkan gynnas av bränder – veckans fågel (33)
Läs mer

Till nyhetsarkivet

SOF-kalendern
 
2014
Pågående: Insamlingstävlingen "Tippa nya arter för Sverige 2014"
5 september - 7 september Falsterbo Bird Show
4-5 oktober EuroBirdWatch14
2015
24-25 januari Vinterfåglar Inpå Knuten - den landsomfattande fågelräkningen vid våra fågelmatningar
 
 
SOF-bloggen
 
SOF-bloggen innehåller personliga reflek-tioner över aktuella frågor som rör SOF, fåglar, fågelskydd och andra naturvårds-relaterade ämnen.

Senaste blogginläggen:
2014-08-07 Ska vi ”gödsla” vildsvinen?
2014-04-24 En gemensam resurs kräver gemensamma regler
2014-03-15 Som man bäddar får man ligga
 
 
Rädda Sånglärkan!
 
Foto: Stefan Johansson, Avesphoto
I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste 35 åren! Lantbrukare i olika delar av Sverige deltar just nu i SOF:s projekt Rädda Sånglärkan, och nu kan Du vara med och hjälpa till! Läs mer på projektets webbsida.
 
 
Dagens fågel i Svalan
 

Till Dagens fågel - Svalan

 
Naturbokhandeln
 
2013-11-04
Vintertider - öppet alla vardagar
Från den 4 november 2013 och framåt har Naturbokhandeln öppet alla vardagar mellan 12-15.00.
Läs mer
 
Ottenby fågelstation
 
2014-06-27
Årsrapporten 2013 tillgänglig nu
Årsrapporten 2013 till Naturvårdsverket finns nu tillgänglig här på hemsidan. Genom att fångsten bed...
Läs mer
 
AviFauna
 
2014-08-05
Florida i december!
Under 2015 arrangerar AviFauna tre resor till USA och Kanada, nämligen till Washington & British Col...
Läs mer