Nyheter 

 
2016-07-26

Vart har alla fåglar flytt?

Frågan i rubriken har vi i BirdLife Sverige fått flera gånger den allra senaste tiden. I många fall finns en stark oro bakom frågan – en tro att klimatförändringar eller gifter påverkat fågellivet negativt. Men så är det inte, utan problemet har en helt naturlig förklaring. Samtidigt är det något av en paradox: När vi har som flest fåglar i landet, är många av dem som svårast att se! Beräkningar som gjorts pekar på att vi har omkring 70 miljoner fågelpar som häckar i Sverige. Några av dessa lägger endast ett ägg per säsong, medan andra kan producera antingen stora kullar eller flera kullar...

Läs mer
2016-07-27

Fåglar är fantastiska!

Det har sagts många gånger förut, men det kan sägas på nytt och på nytt – Fåglar är fantastiska! Det senaste exemplet är kustsnäppan som fått namnet Paula. Hon försågs med en superlätt satellitsändare i holländska Vadehavet i våras. Nu i sommar har hon flugit från norra delen av Ellesmere-ön i nordligaste Kanada tillbaka till Holland. Det är väl i och för sig inte så konstigt, men hon flög sträckan i ett svep ...

Läs mer
2016-07-26

Äntligen goda nyheter om vattensångare

De senaste åren har det kommit rapport efter rapport som pekat mot att det går dåligt för vattensångaren i Europa. Det har gällt såväl uppgifter från häckningsområdet som från rastplatser. Ett exempel på det sistnämnda är att antalet fynd på Brittiska öarna minskat mycket kraftigt. Men nu kommer uppgifter från Litauen som tyder på att arten är på väg att återhämta sig. Vattensångaren är en art som nästa...

Läs mer
2016-07-10

Fågelvärldens mästerglidare

Fregattfåglar är något av särlingar bland fåglar som lever till havs. De har ingen simhud mellan tårna och deras fjäderdräkt är inte vattenavvisande som andra sjöfåglars. Därför fäller de högst ogärna på vattnet. Men hur klarar de då att leva i princip hela livet till havs? Jo, de håller sig på vingarna – mycket längre än vad både fågelskådare och forskare tidigare trott. Det visar en ny studie som nyligen ...

Läs mer
2016-07-09

Nya förgiftningar av rovfåglar i Danmark

Ytterligare två fall där rovfåglar förgiftats av den dödliga pesticiden carbofuran har avslöjats i Danmark. En röd glada hittades död mitt under häckningssäsongen på norra Jylland i maj i år. Obduktion av fågeln visar att den dött av carbofuran. Samma gäller en havsörn som hittades på norra Fyn i augusti förra året men som först nu blivit analyserad. – Det är mycket trist att vi i den danska naturen for...

Läs mer
2016-07-08

Strategi för kungsörn och vindkraft

Länsstyrelsen i Jämtlands län, som har en stark stam av kungsörn, har tagit fram en strategi för att hantera målkonflikten mellan kungsörn och vindkraft på ett rättssäkert och korrekt sätt. Målet är att uppfylla det regionala ansvaret vad gäller förvaltning och skydd av kungsörn genom bland annat artskyddsförordningen, samtidigt som förutsättningar för utbyggnaden av vindkraft skall möjliggöras. Strategin s...

Läs mer
2016-07-08 Lavskrikor stoppar skogsavverkningar
Läs mer
2016-07-07 Hemligheten bakom fåglars ”klokhet”
Läs mer
2016-07-04 SOF-BirdLife söker dig som är lärare!
Läs mer
2016-07-02 Oväntat fynd av extremt sällsynt ara
Läs mer
2016-07-01 Skärpt straff för finsk äggsamlare
Läs mer
2016-06-30 34 gåsgamar över norra Jylland!
Läs mer
2016-06-29 Öka inte möjligheterna att jaga på allmänt vatten!
Läs mer
2016-06-28 Lovande utsikter för ett gott häckningsår
Läs mer
2016-06-28 Svaga vägledningar lyfter inte artskyddet
Läs mer
2016-06-27 Tofsbivråk ny art för Sverige – eller?
Läs mer

Till nyhetsarkivet

Aktuellt SOF-BirdLife
 

Kalender 2016
2-4 september Falsterbo Bird Show
18 september Folk och fåglar Getterön; SOF-BirdLife medarrangör

1-2 oktober EuroBirdwatch 2016

Övrigt:
- Tävling: Tippa nya arter för Sverige 2016
 
 
SOF-bloggen
 
SOF-bloggen innehåller personliga reflek-tioner över aktuella frågor som rör SOF, fåglar, fågelskydd och andra naturvårds-relaterade ämnen.

Senaste blogginläggen:
2016-07-21 Att tänka utanför boxen
2015-12-06 En viltstrategi för 2,7 procent av folket
2015-09-29 Rapportera exakt för artskyddet. Dina fynd kan få stor betydelse!
 
 
Rädda Sånglärkan!
 
Foto: Stefan Johansson, Avesphoto
I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste 35 åren! Lantbrukare i olika delar av Sverige deltar just nu i SOF:s projekt Rädda Sånglärkan, och nu kan Du vara med och hjälpa till! Läs mer på projektets webbsida.
 
 
 
 
Naturbokhandeln
 
2015-12-29
Öppettider

Välkommen till SOF-BirdLifes egen försäljningsverksamhet, Naturbokhandeln. Här handlar du antingen direkt i vår webb-butik, ringer och får goda råd via vår postorder eller besöker vår nyinredda butik. Butiken ligger vid vårt huvudkontor i Stenåsa på sydöstra Öland. Ifrån den har vi sålt kikare och böcker i över 30 år. Det har över åren givit oss viktiga ekonomiska tillskott till vårt fågelskyddsarbete. Därför hoppas vi att också du väljer Naturbokhandeln!

 

Naturbokhandeln är öppen alla dagar i veckan 10-17.00 fram till 6.11 (stängt midsommardagen). Du når dessutom postorderförsäljningen vardagar mellan 09-16:00 på 0485-44440. Webb-butiken är givetvis alltid öppen.

 

Välkomna

 

 

 
Ottenby fågelstation
 
2016-06-16
Ny utställning på udden
Under perioden 19 juni till 27 juli är vi glada att kunna erbjuda en konstutställning av Eva Dillner...
Läs mer
 
AviFauna
 
2016-06-30
Dags att anmäla sig
Nu är det dags att anmäla sig på resorna. Vi skickar nu löpande ut erbjudande till alla de som intre...
Läs mer