Nyheter 

 
2015-11-18

Mata och räkna fåglar i vinter!

Vintern knackar på dörren och fågelmatningssäsongen har startat på allvar. Efter hand kommer vi att få allt fler fåglar ”inpå knuten”, men det är först om drygt två månader som vi ska räkna Vinterfåglarna Inpå Knuten i vår stora fågelräkning. Under helgen 29 januari till 1 februari 2016 (fredag–måndag) uppmanar vi för elfte året svenska folket att räkna fåglarna vid sina fågelmatningar. Innan dess, under dagarna omkring årsskiftet, kan man bidra till svensk miljöövervakning genom att räkna fåglar längs en så kallad vinterfågelrutt. Vinterfågelrutterna ingår i Svensk Fågeltaxerings årliga u...

Läs mer
2015-11-27

Brist på lövträd hotar vitryggig hackspett

Det är en väsentlig skillnad mellan utvecklingen för vitryggig hackspett i Finland och i Sverige. I vårt östra grannland har arten ökat under senare tid, men hos oss är den akut hotad. Det framgår av en ny avhandling som presenterades vid Örebro universitet idag. Bakom avhandlingen står Kristoffer Stighäll som i många år arbetat med Projekt Vitryggig hackspett. – Det svenska skogsbruket har varit så otr...

Läs mer
2015-11-27

”Aldrig har fåglarnas budskap om klimatförändringar varit så tydliga som nu”

I nästa vecka inleds det stora klimatmötet i Paris. Då kommer världens länder att försöka enas om åtgärder som ska mildra eller hindra fortsatta klimatförändringar. De försök som tidigare gjorts har i stort sett alla misslyckats eller endast fått ytterst liten effekt. Inför årets klimatmöte presenterar BirdLife International och Audubon Society idag The Messengers – en genomgång av klimatförändringarnas påv...

Läs mer
2015-11-26

Klimatförändringar påverkar Sveriges fågelfauna

Sveriges fågelfauna är redan tydligt påverkad av de klimatförändringar vi utsatts för de senaste årtiondena. Det visar ett av bidragen i den senaste upplagan av Sveriges Ornitologiska Förenings Årsbok Fågelåret. Bland annat minskar Sveriges vanligaste fågel lövsångaren tydligt i Norrland, medan den näst vanligaste arten, bofinken, istället ökar i samma område. På lite sikt kan detta leda till ett tronskifte...

Läs mer
2015-11-25

Het debatt om kungsörn i Norge

”På senare tid har det kommit en rad påståenden om att kungsörnsbeståndet har ökat. Detta ska ha lett till kraftigt ökande skador på betesdjur och en skadesituation som är utom kontroll enligt representanter för näringsliv, politik och lantbruk. Dessa anser att det måste tänjas på fredningsbestämmelserna och att vi behöver en mera liberal syn på skyddsjakt. Men enligt Norsk Ornitologisk Forenings (NOF) uppf...

Läs mer
2015-11-25

Låt oss presentera doktor Duva

Vanliga tamduvor har visat sig ha en anmärkningsvärt god förmåga att tolka bilder. En ny studie har visat att duvor kan tränas till att diagnosticera cancer utifrån medicinska bilder – och att de är förvånansvärt bra på detta. Nu lär vi emellertid inte få se några duvor i vita läkarrockar, men kunskapen om duvornas förmåga kan komma att bli värdefull när det gäller utvecklandet av metoder att diagnosticera ...

Läs mer
2015-11-24 Dubbelbeckasinens mäktiga flyttning – från fjällsluttningar till ångande regnskog
Läs mer
2015-11-23 Dags för meståg
Läs mer
2015-11-20 Viktigt meddelande till dig som just fått Fågelvännen i brevlådan.
Läs mer
2015-11-19 Båda riporna och 80 andra fågelarter på ny norsk rödlista
Läs mer
2015-11-17 Två arter av grå flugsnappare i Europa?
Läs mer
2015-11-16 Grönfinken rödlistas i Storbritannien på grund av gulknopp
Läs mer
2015-11-15 Givande seminarium om våtmarker
Läs mer
2015-11-10 Fransk aktion mot illegal småfågeljakt
Läs mer
2015-11-09 Gynna fåglarna i jordbrukslandskapet!
Läs mer
2015-11-08 Fågelmatning driver på evolution
Läs mer

Till nyhetsarkivet

Aktuellt SOF-BirdLife
 

Aktuellt

Pågående:Tävlingen "Tippa nya arter för Sverige 2015"

Kalender 2016

29 januari - 1 februari, Vinterfåglar inpå knuten - den nationella fågelräkningen vid våra fågelmatare.
8-10 april, SOF-BirdLifes årsmöte med Ångermanlands OF som lokala värdar. Mer info kommer.
7-8 maj, Fågelskådningens dag med Fågeltornskampen.
 
 
SOF-bloggen
 
SOF-bloggen innehåller personliga reflek-tioner över aktuella frågor som rör SOF, fåglar, fågelskydd och andra naturvårds-relaterade ämnen.

Senaste blogginläggen:
2015-09-29 Rapportera exakt för artskyddet. Dina fynd kan få stor betydelse!
2015-05-11 Hög tid att förbjuda bly i jaktammunition
2015-02-18 En viktig seger för svensk naturvård
 
 
Rädda Sånglärkan!
 
Foto: Stefan Johansson, Avesphoto
I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste 35 åren! Lantbrukare i olika delar av Sverige deltar just nu i SOF:s projekt Rädda Sånglärkan, och nu kan Du vara med och hjälpa till! Läs mer på projektets webbsida.
 
 
 
 
Naturbokhandeln
 
2015-05-08
Öppettider vår, sommar, höst

Välkommen till SOF-BirdLifes egen försäljningsverksamhet, Naturbokhandeln. Här handlar du antingen direkt i vår webb-butik, ringer och får goda råd via vår postorder eller besöker vår nyinredda butik. Butiken ligger vid vårt huvudkontor i Stenåsa på sydöstra Öland. Ifrån den har vi sålt kikare och böcker i över 30 år. Det har över åren givit oss viktiga ekonomiska tillskott till vårt fågelskyddsarbete. Därför hoppas vi att också du väljer Naturbokhandeln!

 

Naturbokhandeln är öppen dagligen, med undantag av midsommarafton, mellan 10-17.00 fram till 31 oktober 2015.

 

Välkomna

 

 

 
Ottenby fågelstation
 
2015-11-05
Boka här och nu! Ottenbykalendern 2016
Nu är den här igen - den perfekta julklappen! Liksom tidigare år har vi samlat ihop några av våra fi...
Läs mer
 
AviFauna
 
2015-09-25
Senvinterresor 2016
Några av 2016 års spännande resmål finns redan under första kvartalet av året. Skådningen i Burma bj...
Läs mer