Nyheter 

 
2016-06-28

Lovande utsikter för ett gott häckningsår

Så här långt ser denna vår och försommar ut att vara gynnsam för de flesta svenska häckfåglar. Vädret har varit bra, både något varmare och något torrare än normalt, vilket verkar ha varit positivt för häckningsframgången hos många arter. Undantag finns dock, bland annat för vissa våtmarksfåglar i de torkdrabbade delarna av sydöstra Sverige och när det gäller gnagarberoende arter i norr. Det är emellertid först framåt höstkanten som vi får facit. Då ger relationen ungfåglar/adulta fåglar vid ringmärkningen på fågelstationerna ett bra mått på hur reproduktionen varit. Men det pågår även en ...

Läs mer
2016-07-02

Oväntat fynd av extremt sällsynt ara

För 16 år sedan, år 2000, gjordes den senaste observationen av en spixara i naturen. Därefter har arten enbart funnits i fångenskap, och man uppskattar att det är omkring 130 individer som finns i aviarier och burar runt om i världen. Därför kom det som en stor överraskning när det den 18–19 juni sågs och filmades en spixara i Caatinga-området i nordöstra Brasilien. Ingen vet varifrån denna fågel kom, men o...

Läs mer
2016-07-01

Skärpt straff för finsk äggsamlare

En 31-årig äggsamlare från Närpes i Finland har fått sitt straff skärpt i hovrätten som också beslutat att hans äggsamling ska förverkas. Polisen kom mannen på spåren efter tips från Sverige – den finske mannen hade haft täta kontakter med de tre svenska äggsamlare som dömdes för något år sedan. Domen i hovrätten är villkorligt fängelse i ett år och fyra månader. När mannen avslöjades hade han närmare 1...

Läs mer
2016-06-30

34 gåsgamar över norra Jylland!

”Har ni druckit?” var en av de sarkastiska kommentarer som mötte de båda danska fågelskådarna Lars Nielsen och Carsten Bohn Søndergaard när de härom dagen rapporterade att de sett en flock med inte mindre än 34 gåsgamar nära Lindenborg i Nordjylland. Det var en minst sagt spektakulär syn och inte blev det sämre strax efteråt när 28 av gamarna länge låg och cirklade mitt över staden Ålborgs centrum. Men även...

Läs mer
2016-06-29

Öka inte möjligheterna att jaga på allmänt vatten!

På uppdrag av regeringen utreder Naturvårdsverket möjligheterna att jaga på allmänt vatten. Detta är möjligt i de flesta svenska län, men i regel först efter att jägaren i fråga ansökt hos länsstyrelsen. I slutet av juni genomfördes ett möte mellan Naturvårdsverket och SOF-BirdLife, där vi fick möjlighet att framföra våra synpunkter. Rent allmänt är vi negativa till att öka möjligheterna till jakt på allmä...

Läs mer
2016-06-28

Svaga vägledningar lyfter inte artskyddet

Vägledningarna över de 64 prioriterade fågelarterna i skogsbruket är nu klara och publicerade på Skogsstyrelsens hemsida. Det tog lång tid, drygt två månader längre än planerat. Resultatet är inte särskilt imponerande, eftersom man för flera arter valt att lägga ribban på marken. Arter som har regional och/eller nationell tveksam status kommer inte att gynnas av den hänsyn som krävs i dessa vägledningar. Det g...

Läs mer
2016-06-27 Tofsbivråk ny art för Sverige – eller?
Läs mer
2016-06-27 SOF-BirdLife försvarar skarven
Läs mer
2016-06-23 Kungsörnen vann över vindkraften – igen!
Läs mer
2016-06-22 Följ fågellivet på Hornøya
Läs mer
2016-06-21 Naturvårdsverket ger länsstyrelse bakläxa om skarvjakt
Läs mer
2016-06-21 BirdLife i Norge försvarar kungsörnen
Läs mer
2016-06-20 Urbaniserade talgoxar stressas att dö i förtid
Läs mer
2016-06-11 Hur bär den sig åt?
Läs mer
2016-06-10 Bivråken – fjäderrustad för närkamp med getingar
Läs mer
2016-06-10 Åtgärdsprogram för ortolansparv ger resultat i Tyskland
Läs mer

Till nyhetsarkivet

Aktuellt SOF-BirdLife
 

Kalender 2016
2-4 september Falsterbo Bird Show
18 september Folk och fåglar Getterön; SOF-BirdLife medarrangör

1-2 oktober EuroBirdwatch 2016

Övrigt:
- Tävling: Tippa nya arter för Sverige 2016
 
 
SOF-bloggen
 
SOF-bloggen innehåller personliga reflek-tioner över aktuella frågor som rör SOF, fåglar, fågelskydd och andra naturvårds-relaterade ämnen.

Senaste blogginläggen:
2015-12-06 En viltstrategi för 2,7 procent av folket
2015-09-29 Rapportera exakt för artskyddet. Dina fynd kan få stor betydelse!
2015-05-11 Hög tid att förbjuda bly i jaktammunition
 
 
Rädda Sånglärkan!
 
Foto: Stefan Johansson, Avesphoto
I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste 35 åren! Lantbrukare i olika delar av Sverige deltar just nu i SOF:s projekt Rädda Sånglärkan, och nu kan Du vara med och hjälpa till! Läs mer på projektets webbsida.
 
 
 
 
Naturbokhandeln
 
2015-12-29
Öppettider

Välkommen till SOF-BirdLifes egen försäljningsverksamhet, Naturbokhandeln. Här handlar du antingen direkt i vår webb-butik, ringer och får goda råd via vår postorder eller besöker vår nyinredda butik. Butiken ligger vid vårt huvudkontor i Stenåsa på sydöstra Öland. Ifrån den har vi sålt kikare och böcker i över 30 år. Det har över åren givit oss viktiga ekonomiska tillskott till vårt fågelskyddsarbete. Därför hoppas vi att också du väljer Naturbokhandeln!

 

Naturbokhandeln är öppen alla dagar i veckan 10-17.00 fram till 6.11 (stängt midsommardagen). Du når dessutom postorderförsäljningen vardagar mellan 09-16:00 på 0485-44440. Webb-butiken är givetvis alltid öppen.

 

Välkomna

 

 

 
Ottenby fågelstation
 
2016-06-16
Ny utställning på udden
Under perioden 19 juni till 27 juli är vi glada att kunna erbjuda en konstutställning av Eva Dillner...
Läs mer
 
AviFauna
 
2016-05-27
Kalifornien i höst
California Dreaming nu i höst! Under bästa skådartid gör vi en rundresa i en mängd olika miljöer i K...
Läs mer