Nyheter 

 
2016-04-18

Nu laddar vi upp för Fågelskådningens dag och Fågeltornskampen

Första hela helgen i maj månad, lördagen 7 och söndagen 8 maj, är det dags för Fågelskådningens dag på många håll runt om i landet. Under lördagen genomförs även Fågeltornskampen. Medan Fågelskådningens dag vänder sig till allmänheten har det andra evenemanget kanske mera karaktären av intern fågelskådartävling. Icke desto mindre är just Fågeltornskampen ett stort publikt evenemang i vårt grannland Finland (varifrån tävlingen också kommer). Både när det gäller Fågelskådningens dag och Fågeltornskampen är det lokala eller regionala fågelföreningar som står för själva arrangemangen. Ta gärna...

Läs mer
2016-04-29

Ännu ett fall med giftdödade rovfåglar i Danmark

Tidigare i år hittades en ormvråk, en fjällvråk och en röd glada döda i utkanten av ett skogsområde söder om Nykøbing på Falster i Danmark. Nu visar en analys av fågelkropparna att dödsorsaken för alla tre är att de fått i sig det mycket giftiga ämnet carbofuran. Detta ämne är förbjudet inom EU sedan 2008, men används illegalt för att döda just rovfåglar och fyrfota rovdjur genom att åtlar preparerats med g...

Läs mer
2016-04-29

SOF-BirdLife begär att länsstyrelsen i Gävleborgs län ska polisanmäla sig själv

I ett brev till länsstyrelsen i Gävleborgs län uppmanas länsstyrelsen att polisanmäla sig själv. Länsstyrelsen bör även polisanmäla Skärså Fiskarförening. Anledningen till SOF-BirdLifes begäran är det beslut länsstyrelsen fattat om dispens att utföra störningsåtgärder riktade mot skarv på öarna Vitoren och Tvågranskär i Söderhamns kommun. Dessa åtgärder bryter mot länsstyrelsens beslut i frågan. Dessutom br...

Läs mer
2016-04-28

IUCN kräver stopp för vårjakt på Malta

IUCN (Internationella Naturvårdsunionen) har uppmanat EU-kommissionen att omedelbart kräva att Malta skyddar turturduvan. Detta krav kommer mitt under den pågående vårjakten på Malta, där regeringen, med hänvisning till undantagsregler i EU:s fågeldirektiv, gett tillstånd till jakt på 5000 turturduvor. IUCN pekar på det faktum att turturduvan minskat så kraftigt och snabbt i Europa att den nu tagits med på de...

Läs mer
2016-04-27

”Det lät som automatvapen – så intensivt var skjutandet!”

Länsstyrelsen i Kalmar län får skarp kritik från SOF-BirdLifes förre ordförande Lars Lindell sedan man gett tillstånd till en mycket omfattande skyddsjakt på skarv. Denna jakt har nu stoppats sedan SOF-BirdLife överklagat beslutet och krävt inhibition i väntan på slutgiltigt avgörande. Men fram till att jakten stoppades, var skjutandet mycket intensivt och kan knappast karatäriseras som skyddsjakt enligt ja...

Läs mer
2016-04-25

Tjäderspel stoppar avverkning

Länsstyrelsen i Västra Götaland stoppar en planerad avverkning av skog i Ale kommun med hänvisning till att det på den aktuella fastigheten finns ett tjäderspel. Genom ett samrådsbeslut med Skogsstyrelsen har man kommit fram till att avverkning enligt anmälan är förbjuden enligt artskyddsförordningen av hänsyn till tjäder. Den aktuella skogen har tidigare skötts med endast små uttag, vilket skapat en sk...

Läs mer
2016-04-22 Videsparven i global utförsbacke
Läs mer
2016-04-21 Svarthakad buskskvätta invandrare i fågelfaunan
Läs mer
2016-04-19 Allmänt artrally – kul initiativ i Höganäs
Läs mer
2016-04-18 Är skogsbruk oförenligt med ett bra artskydd?
Läs mer
2016-04-15 Det går utför för fåglarna på Kullaberg
Läs mer
2016-04-13 Christer Johansson, ny i SOF-BirdLifes styrelse
Läs mer
2016-04-08 Hjälp till att inventera lärkrutor!
Läs mer
2016-04-06 BirdLife Sverige överklagar jaktbeslut gällande skarvar och måsar
Läs mer
2016-04-05 SOF-BirdLifes verksamhetsberättelse 2015; Fåglar i fokus för rikare natur!
Läs mer
2016-04-01 Gärdsmygen gynnas av varmare klimat
Läs mer

Till nyhetsarkivet

Aktuellt SOF-BirdLife
 

Kalender 2016
7-8 maj, Fågelskådningens dag med Fågeltornskampen.

2-4 september Falsterbo Bird Show
1-2 oktober EuroBirdwatch 2016

Övrigt:
- Tävling: Tippa nya arter för Sverige 2016
 
 
SOF-bloggen
 
SOF-bloggen innehåller personliga reflek-tioner över aktuella frågor som rör SOF, fåglar, fågelskydd och andra naturvårds-relaterade ämnen.

Senaste blogginläggen:
2015-12-06 En viltstrategi för 2,7 procent av folket
2015-09-29 Rapportera exakt för artskyddet. Dina fynd kan få stor betydelse!
2015-05-11 Hög tid att förbjuda bly i jaktammunition
 
 
Rädda Sånglärkan!
 
Foto: Stefan Johansson, Avesphoto
I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste 35 åren! Lantbrukare i olika delar av Sverige deltar just nu i SOF:s projekt Rädda Sånglärkan, och nu kan Du vara med och hjälpa till! Läs mer på projektets webbsida.
 
 
 
 
Naturbokhandeln
 
2015-12-29
Öppettider vinter

Välkommen till SOF-BirdLifes egen försäljningsverksamhet, Naturbokhandeln. Här handlar du antingen direkt i vår webb-butik, ringer och får goda råd via vår postorder eller besöker vår nyinredda butik. Butiken ligger vid vårt huvudkontor i Stenåsa på sydöstra Öland. Ifrån den har vi sålt kikare och böcker i över 30 år. Det har över åren givit oss viktiga ekonomiska tillskott till vårt fågelskyddsarbete. Därför hoppas vi att också du väljer Naturbokhandeln!

 

Naturbokhandeln är öppen måndag till lördag 12-15.00 fram till 31.3. Du når dessutom postorderförsäljningen vardagar mellan 09-16:00 på 0485-0485-44440. Webb-butiken är givetvis alltid öppen.

 

Välkomna

 

 

 
Ottenby fågelstation
 
2016-04-19
Invigning och 70-årsfirande - 14 maj
Boka in lördagen den 14 maj i era kalendrar! Då invigs naturum Ottenbys helt nyproducerade utställni...
Läs mer
 
AviFauna
 
2016-04-03
Öar
Två av sommarens och höstens resor går till två mycket kända öar – Öland och Papua Nya Guinea (PNG)....
Läs mer