Välkommen till     Falsterbo Bird Show

2 – 4 september 2016

Kalender

Nyheter
 
2016-07-28

Föredrag (7): Botanik på ett helt nytt sätt!

Margareta Edqvist & Eva Stenvång Lindqvist – Lördag 3 september kl 11:30 och söndag 4 september kl 10:30 Vill du lära dig mer om vår vilda flora, på ett lättsamt och roligt sätt? Möt författarna till den nya uppmärksammade boken "Upptäck blommornas värld", Margareta Edqvist och Eva Stenvång Lindqvist. De ger en inblick utifrån boken, som ger kunskap inte bara om artbestämning utan tar upp allt från läkeväxter och landskapsfloror till förä...

Läs hela nyheten
2016-07-21

Föredrag (6): Iran – när Mellanöstern är som bäst

Magnus Ullman – Lördag 3 september kl 13:00 Iran är ännu Mellanösterns okända land – ett område få europeiska skådare besökt. Där finns inte bara öknar med sin speciella, fascinerande fågelfauna utan också låglänta berg med grönskande skogar liksom riktigt höga berg med alpin fågelfauna. Kust, stäpp, vidsträckta våtmarker och mangroveområden. Tack vare denna variation och landets läge i knutpunkten mellan Afrika och Ce...

Läs mer
2016-07-19

Föredrag (9): Fågelkalendern – Nystart för organiserad fågelfenologi i Sverige

Kjell Bolmgren & Cecilia Kullberg – Söndag 4 september kl 12:00 Våren 2017 startar ”Fågelkalendern”, en standardiserad insamling av vårtecken och andra fenologiska data, ”en vårfåglarnas ankomsttidtabell”, för våra vanligaste häckfågelarter, med hjälp av frivilliga observatörer. Målsättningen är att få kunskap om hur fågelsäsongen ändrats för olika arter i olika delar av landet, och även att föra ut denna kunskap och d...

Läs mer
2016-07-15

Föredrag (5): Är gässen stora smittspridare till folk och fä?

Lotta Berg – Lördag kl 11:00 Antalet gäss har ökat kraftigt de senaste decennierna, både i Sverige och i stora delar av övriga Europa. Är detta ett bekymmer? Riskerar dessa flyttande fåglar att sprida allehanda sjukdomar till betande kreatur eller badande människor, eller är den eventuella oron överdriven? Lotta Berg är veterinär och är anställd vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Skara som professor i husdjur...

Läs mer
2016-07-11

Föredrag (3): Därför väljer tranorna att övervintra i Extremadura

Vanesa Palacios – Söndag 4 september kl 13:30 Lyssna på den intressanta historien om hur fågelskyddsinsatser fått våra tranor att tillbringa vintern i Extremadura i Spanien. Området har blivit den viktigaste övervintringsplatsen för tranor i Europa. Vanesa Palacios, Birding in Extremadura, berättar om detta och hur man bäst kan se och uppleva detta storslagna skådespel! Du hör det föredraget klockan 13:30 söndagen 4 s...

Läs mer
2016-07-06

Föredrag (2): Stadens lockelser och faror för våra vanliga småfåglar

Caroline Isaksson – Söndag 4 september kl 14:30 I takt med att befolkningstätheten ökar, breder staden ut sig över allt större arealer. Staden är för många kopplat till nya möjligheter men även stress och föroreningar, detta gäller även våra vanligt förkommande fåglar som pilfinken och talgoxen. I detta föredrag kommer Caroline Isaksson att berätta om hur stadsfåglarna i Sverige egentligen mår, varför de åldras...

Läs mer
Falsterbo Bird Show

Falsterbo Bird Show är en årligen återkommande natur- och miljömässa med fåglar i fokus. Syftet är att öka allmänhetens intresse för naturen i allmänhet och fåglar i synnerhet samt generera ett överskott till fågelskydd och naturvård. I årets upplaga av mässan har barn- och familjeaktiviteter en framskjuten plats tillsammans med en mängd naturupplevelser för alla.

Falsterbo Bird Show äger varje år rum i månadsskiftet augusti/september. Sedan 2015 genomförs evenemanget i och runt Falsterbo Strandbad, alltså i omedelbar anslutning till ändhållplatsen för busslinjerna 100 och 300.

ÅRETS TEMA:

"Grannfåglar och flyttfåglar"
Vellinge kommunSveriges Ornitologiska Förening (SOF) och Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) är arrangörer av Falsterbo Bird Show.

Så här hittar du!

Ta antingen buss 300 (från Hyllie) eller 100 (från Malmö C) till "Falsterbo Strandbad" (sök tider och avgångar på www.skanetrafiken.se), Åk till ändhållsplatsen! Framme!
Årets program

Årets program kommer att bli ännu mer innehållsrikt än tidigare år. Antalet utställare ökar och flera nya aktiviteter står på programmet. Torsdagens program riktar sig till förskolor och skolor, såväl barn som naturpedagoger. På fredagen kl 12 slås portarna upp för allmänheten som kommer att kunna ta del av ett fullspäckat program med utställningar, exkursioner, föredrag, underhållning, tävlingar, kulinariska höjdpunkter och social samvaro. Det hela kulminerar med "Bivråkens Dag" under söndagen med bl.a. stipendie- och prisutdelning.

Falsterbo Bird Show erbjuder alltså även i år på ett späckat och allsidigt program för alla smakriktningar. Falsterbo Strandbad utgör navet i det hjul av aktiviteter som står på programmet. 

Läs mer
 
Fågelskydd
Flyttfåglarna är internationella resenärer och passerar obehindrat nationsgränser under sin flyttning. Det innebär att fåglar som under några korta sommarmånader befinner sig på våra breddgrader för att reproducera sig under resten av året befinner sig antingen på flyttning eller i sina vinterkvarter.
Läs mer
 
Årets barn- och ungdomsaktiviteter

Under torsdagen 1 september och fredagen 2 september 2016 kommer skolklasser från Vellinge, Malmö och Trelleborgs kommun att besöka Falsterbo Bird Show för att delta i de årliga Naturpedagogiska aktiviteterna.  
Hundratals barn kommer att erbjudas aktiviteter som kikarskola, fågellätesigenkänning, liveskådning, ringmärkningsförevisning, småkrypsspaning samt en hel del annat. 

Läs mer