Välkommen till Närkes Ornitologiska Förening!
 

Närkes Ornitologiska Förening, NOF, är en regionförening till Sveriges Ornitologiska Förening, SOF. Närkes Ornitologiska Förening verkar för att sprida fågelintresse genom exkursioner, föredrag, resor och studiecirklar. Fågelskydd är en viktig del i föreningens arbete och vi bistår myndigheter i frågor om till exempel vindkraft och skydd av områden.

Nyheter från NOF
 
2014-12-19

Mark- och miljödomstolen säger nej till nytt vindkraftverk i Kvismaredalen

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt biföll Ornitologiska Klubben Örebros överklagan och upphävde Länsstyrelsen i Örebro läns beslut att tillåta ett vindkraftverk vid Restamossen i östra Kvismaredalen. Domstolen hänvisar till att det planerade verket, i samverkan med fem andra planerade eller uppförda vindkraftverk, riskerar att utöva en oacceptabelt stor kumulativ påverkan/störning på de arter som Natura 2000-området är instiftat för att skydda (bl.a. sångsvan, trana samt brun och blå kärrhök). I normala fall skulle ärendet inte ens ha krävt tillstånd (ett verk, <150 m) utan bara behövt anmä...

Läs mer
2014-12-14
Närkeskådarna åter i topp på Skådarhjälpen
2014-12-11
Ekoskådningen går in i slutspurten
2014-12-06
Skåda fåglar för en bättre värld 7-14 december
2014-12-04
Biologiska museet kvar på Karolinska skolan i Örebro
2014-11-30
Bra skådarår för Pierre Blanksvärd och andra skådare i Närke
2014-11-26
Länsstyrelsen vill utvidga naturreservatet runt Tysslingen
Nyheter från riksföreningen (SOF)
2014-12-15  Ingen havre, tack! – veckans fågel (51)
2014-12-18  Problem att hitta julklappar? Fredag 19.12 sista beställningsdag för julklappar
2014-12-16  Kustlabben Archie nära Brasiliens kust
2014-12-16  Reservat ska rädda en av världens fåtaligaste fågelarter
2014-12-16  Se Ortolansparvsseminariet direkt i din dator
Från Artportalen
Arter i Närke 2014:
Senaste observationerna från Närke.
Senaste bilderna från Närke.
Aktiviteter
2015-01-03: Nu är det dags att röra på sig efter jul- och nyårsfesterna!
Läs mer
2015-01-15: Spännande bilder från Ostasien på inomhusmötet i januari!
Läs mer
2015-01-23: Nu är det tid att räkna dina "Vinterfåglar inpå knuten"!
Läs mer
2015-01-31: Nu börjar finputsningen av vår stora atlasinventering!
Läs mer
2015-02-01: Exkursion till Närkes vackraste nationalpark - Garphyttan!
Läs mer
2015-02-19: Närkes Ornitologiska Förenings Årsmöte 2014 och därefter ett spännande reportage av Torbjörn Arvidson
Läs mer
2015-03-14: I år må vädergudarna vara med oss på vår numera traditionella UGGLEVECKA!
Läs mer
2015-03-19: Nattskärran - mörkrets mindre kända fågel
Läs mer
2015-03-21: Häng med i vår lättsamma och trevliga tävling - Uggleracet!
Läs mer
2015-04-12: Ta med korv och kikare och häng med till Yxnäset!
Läs mer