Välkommen till Närkes Ornitologiska Förening!
 

Närkes Ornitologiska Förening, NOF, är en regionförening till Sveriges Ornitologiska Förening, SOF. Närkes Ornitologiska Förening verkar för att sprida fågelintresse genom exkursioner, föredrag, resor och studiecirklar. Fågelskydd är en viktig del i föreningens arbete och vi bistår myndigheter i frågor om till exempel vindkraft och skydd av områden.

Nyheter från NOF
 
2016-08-29

Spännande flyttväg när rosenfinken drar österut

Rosenfinkarna tillbringar endast kort tid i Sverige för sin häckning innan de försvinner österut. Vart de tar vägen var länge okänt. Men med hjälp av en så kallad ljuslogg kunde en första rosenfinkhanne från Ringenäs i Halland följas till gränslandet mellan Indien och Pakistan säsongen 2011–2012. Därefter har även rosenfinkar från Gotland kunnat följas, och de har avslöjat ett överraskande flyttningsmönster. – Delar av flyttningen görs i mycket hög hastighet. De ”sprintar” genom Europa och tillryggalägger 20 mil om dagen, på våren till och med 30 mil per dag. Men sedan fortsätter de inte direkt till vinterkvarter...

Läs mer
2016-08-24
En inblick i Artportalen och i fågelrapporteringen
2016-08-23
Lyckat år för Sveriges havsörnar
2016-08-17
Höstens första möte med Ami&Åsas tjejer!
2016-08-14
Tre tappra i mäster Eriks fotspår 2016!
2016-08-09
Nya fågelskär upptäckta i Hjälmaren
2016-08-05
Rastande höstfåglar ger nya utmaningar för ekoskådarna
Nyheter från riksföreningen (SOF)
2016-08-16  Falsterbo Bird Show 2016 närmar sig
2016-08-30  Mördarsnigel predator på småfågelungar!
2016-08-30  Riksmästerskap i tomtskådning 10 september
2016-08-29  Välkomna till en fest för folk och fåglar
2016-08-24  Rosenfinkens överraskande flyttning kartlagd
Från nya Artportalen
Senaste observationerna från Närke.

Bild på skata från bildspelet ovan.

Fotograf: Jonas Forsberg.
 
Aktiviteter
2016-09-03: Ami&Åsas tjejgrupp - Gåsakoll i Tysslinge
Läs mer
2016-09-07: Nu börjar den verkliga höstspaningen på flyttande vadare
Läs mer
2016-09-11: Nytt spännande Räva-Häng - du hänger väl med?
Läs mer
2016-09-11: Ami&Åsas tjejgrupp - Räva-Hänget
Läs mer
2016-09-15: Ett färgsprakande Galapagos
Läs mer
2016-09-21: Häng med till det nya Skagerhultamossenstornet
Läs mer
2016-09-22: Ami&Åsas tjejgrupp - Kvällsexkursion till Kvismaren
Läs mer
2016-09-25: Tranor i Kvismaren - nu flyttar de
Läs mer
2016-10-01: Årets Euro Bird Watch
Läs mer
2016-10-01: Ami&Åsas tjejgrupp - Euro Bird Watch
Läs mer