Välkommen till Närkes Ornitologiska Förening!
 

Närkes Ornitologiska Förening, NOF, är en regionförening till Sveriges Ornitologiska Förening, SOF. Närkes Ornitologiska Förening verkar för att sprida fågelintresse genom exkursioner, föredrag, resor och studiecirklar. Fågelskydd är en viktig del i föreningens arbete och vi bistår myndigheter i frågor om till exempel vindkraft och skydd av områden.

Nyheter från NOF
 
2015-05-03

Tufft i täten på ekoskådningen men Bengt Jalsborn leder

Så har fyra månader gått i ekoskådningstävling i Närke. Många vårfåglar har anlänt men det är i maj som tävlingen tar sitt stora språng.Det är hårt i toppen: Bengt Jalsborn leder på 125 arter tätt följd av Lennart Eriksson på 122 arter.Sedan följer fyra tävlande där det bara skiljer fem arter. Staffan Gustavsson är en av de som deltar i ekoskådningen i Närke.- Jag får hålla på med min hobby fåpgelskådning, och sedan får jag lite motion och frisk luft. Det är en bra kombination, säger Staffan.Han bor på norr i Örebro och brukar ha sina rundor runt Rynningeviken, Oset och Boglundsängen. Ibland blir en tur till Karl...

Läs mer
2015-05-03
Det är tufft att vara fågelskådare på Klåvudden!
2015-05-02
Kylig fågelvandring på 1 maj i Oset
2015-04-28
Ringmärkt skrattmås i Rynningeviken återfunnen efter 17 år
2015-04-26
Händelserik dag på Visingsö för Närkeskådare
2015-04-23
Tillåter skarvjakt i Hjälmaren - men färre antal och viss hänsyn till rastande skräntärnor
2015-04-16
På måndag försvinner rapportsystemet Svalan - nu flyttas allt till nya Artportalen
Nyheter från riksföreningen (SOF)
2015-05-01  Ett steg närmare nationalfågeln
2015-04-29  Kungsörnsbo i Skåne plundrat
2015-04-29  Fjällens egen trast – veckans fågel (18)
2015-04-28  Djup spricka i vitryggsprojektet: Nordens Ark säger upp samarbetet med Naturskyddsföreningen
2015-04-28  Många nya fåglar på nya rödlistan
Från Artportalen
Arter i Närke 2015:
Senaste observationerna från Närke.
Senaste bilderna från Närke.
Aktiviteter
2015-05-06: Vårguidning i Oset varje onsdag i maj
Läs mer
2015-05-09: Fågelstornskampen mellan Sverige och Finland
Läs mer
2015-05-10: Vårguidning i Oset varje söndag i maj
Läs mer
2015-05-13: Vårguidning i Oset varje onsdag i maj
Läs mer
2015-05-13: Absolut största möjliga tystnad när vi lyssnar efter dubbelbeckasin
Läs mer
2015-05-17: Vårguidning i Oset varje söndag i maj
Läs mer
2015-05-20: Vårguidning i Oset varje onsdag i maj
Läs mer
2015-05-20: Temacirkel - Försommarens fåglar
Läs mer
2015-05-24: Vårguidning i Oset varje söndag i maj
Läs mer
2015-05-27: Vårguidning i Oset varje onsdag i maj
Läs mer