Välkommen till Närkes Ornitologiska Förening!
 

Närkes Ornitologiska Förening, NOF, är en regionförening till Sveriges Ornitologiska Förening, SOF. Närkes Ornitologiska Förening verkar för att sprida fågelintresse genom exkursioner, föredrag, resor och studiecirklar. Fågelskydd är en viktig del i föreningens arbete och vi bistår myndigheter i frågor om till exempel vindkraft och skydd av områden.

Nyheter från NOF
 
2014-07-28

Följ med ut på en sensommartur på Hjälmaren

Östernärkes Naturvårdsföreningen arrangerar en tur på Hjälmaren söndagen den 24 augusti.Medlemmar i Närkes Ornitologiska Förening kan följa med på den turen.Kanske kan man se skräntärnor eller andra spännande fåglar på denna sjötur. Söndagen den 24 augusti har du möjlighet att hänga med ut på Hjälmaren. Det är Östernärkes Naturvårdsförening som arrangerar denna sensommartur med fartyget Liden.Avfärd är klockan 11 vid Katrinelund och man beräknas vara tillbaka vid 16-tiden.Båtturen kostar 200 kronor för en vuxen och 50 kronor för barn.Anmälan, som är bindande görs till Gunnar Nilsson, 019 24 66 77, 070 961 14 45, ...

Läs mer
2014-07-27
Håll koll på rovfåglar med mat i klorna
2014-07-20
Avskjutning råder bot på problem med gäss inne i Örebro?
2014-07-16
Får skjuta storskarv för att förhindra skador på fiskodling
2014-07-11
Ett stort vindkraftverk ersätter två små vid Marieberg
2014-07-08
Tyst juli - bara en illusion
2014-07-04
Ringmärkt skrattmås i Örebro övervintrar i Holland
Nyheter från riksföreningen (SOF)
2014-07-28  Underbart är kort – veckans fågel (31)
2014-07-28  Rödhalsade gäss lever farligt
2014-07-22  Möt JORF vid Fäviken Game Fair 25-27 juli
2014-07-21  Skärgårdarnas pirat – veckans fågel (30)
2014-07-18  Nominera Årets Silvertärna och Årets fågelskådare
Från Artportalen
Arter i Närke 2014:
Senaste observationerna från Närke.
Senaste bilderna från Närke.
Aktiviteter
2014-08-06: Lär dig mer om vadarfåglar
Läs mer
2014-08-17: I Rosenbergs fotspår i Kvismaren med Lars Johansson.
Läs mer
2014-08-31: Vadarspaning i Oset.
Läs mer
2014-09-07: Vadarspaning vid Boglundsängen
Läs mer
2014-09-13: Räva-Hänget.
Läs mer
2014-09-18: Höstens första inomhusmöte torsdag 18 september
Läs mer
2014-09-24: Falsterboresa 24 - 28 september (OBS FULLBOKAD)
Läs mer
2014-10-04: Lördag 4 - söndag 5 oktober Euro Bird Watch.
Läs mer
2014-10-05: Söndag 5 oktober Euro Bird Watch.
Läs mer
2014-10-09: Ölandsresa 9 oktober - 12 oktober
Läs mer