Skogen

Sveriges Ornitologiska Förening - BirdLife Sverige, arbetar brett med skogsfrågor, både med inventeringar och fågelskydd. Genom projektet SAMSKOG har vi arbetat för ökat samarbete mellan skogsägare och fågelskådare.Det projektet ligger förnärvarande i malpåse.

 
BirdLife Sverige är en av två miljöorganisationer i Svenska FSC, som arbetar för ett ansvarsfullt skogsbruk. Föreningen driver frågor om bruk av skiktade skogar, större inslag av lövträd, avveckling av kemikalier i skogsbruket, ökad miljöhänsyn och aktiva naturvårdsåtgärder för att berika skogsfågelfaunan.
Läs mer om föreningens arbete i FSC.


Vårt skogsnätverk bevakar frågor som rör skogsfåglar. Nätverket består av styrelseledamöter, anställda och representanter för regionalföreningar.