Skogen

Sveriges Ornitologiska Förening, BirdLife Sverige, arbetar brett med skogsfrågor, både med inventeringar och fågelskydd. Genom projektet SAMSKOG har vi arbetat för ökat samarbete mellan skogsägare och fågelskådare.Det projektet ligger förnärvarande i malpåse.

 
BirdLife Sverige är en av två miljöorganisationer i Svenska FSC, som arbetar för ett ansvarsfullt skogsbruk. Föreningen driver frågor om bruk av skiktade skogar, större inslag av lövträd, avveckling av kemikalier i skogsbruket, ökad miljöhänsyn och aktiva naturvårdsåtgärder för att berika skogsfågelfaunan.
Läs mer om föreningens arbete i FSC.


Vårt skogsnätverk bevakar frågor som rör skogsfåglar. Nätverket består av styrelseledamöter, anställda och representanter för regionalföreningar.