SOF:s arbete med skogsfrågor

SOF arbetar brett med skogsfrågor, både med inventeringar och fågelskydd. Genom projektet SAMSKOG arbetar vi för ökat samarbete mellan skogsägare och fågelskådare. 

 
SOF är en av två miljöorganisationer i Svenska FSC, som arbetar för ett ansvarsfullt skogsbruk. SOF driver frågor om bruk av skiktade skogar, större inslag av lövträd, avveckling av kemikalier i skogsbruket, ökad miljöhänsyn och aktiva naturvårdsåtgärder för att berika skogsfågelfaunan.
Läs mer om SOF:s arbete i FSC.


Vårt skogsnätverk bevakar frågor som rör skogsfåglar. Nätverket består av styrelseledamöter, anställda och representanter för regionalföreningar. Kontakta föreningens skogstjänsteman för mer information.


 

Fågelskydd