2011-04-06

Verksamhetsberättelsen 2010

År 2010 läggs till handlingarna som ett år där SOF gjorde väldigt mycket. Som ideell förening är det viktigt att låta den ekonomi föreningen har arbeta. Det är medlemmarnas uppdrag och förväntning. Resurserna ska inte samlas på hög utan användas på olika sätt i positiva åtgärder för fågelintresse ooch fågelskydd. 

 

SOF:s 66:e verksamhetsår innebar en fortsatt utveckling av föreningens utåtriktade verksamhet och medlemsantalet nådde rekordhöjder. Även inom fågelskyddet förstärktes arbetet och då särskilt för frågor om biologisk mångfald och vindkraft. Även på den internationella planet gjordes stora insatser med bevakandet av den filippinska apörnen som ett huvudnummer. Läs hela verksamhetsberättelsen här!