Officiella listan över svenska namn på världens fågelarter
Del 1: Icke-tättingar och sub-oscina tättingar

Rubinstrupe (Clytolaema rubricauda) – en av 10 534 arter i den svenska namnlistan. Foto: Markus Lagerqvist  

Taxonomikommittén har nu fastställt svenska namn på alla världens fågelarter.

Här presenteras den första halvan; icke-tättingarna och cirka en femtedel av tättingarna, de s.k. sub-oscina tättingarna. I höst presenteras de resterande tättingarna, de oscina tättingarna.

Här finner du listan

 

BAKGRUND


År 2008 presenterades ett första förslag till svenska namn på alla världens fågelarter av dåvarande SOF:s Namnkommitté under ledning av Tommy Tyrberg. Därefter har listan legat ute på remiss och en mängd synpunkter och nya namnförslag har inkommit.
Dessa synpunkter och förslag har nu bearbetats på uppdrag av SOF/BirdLife Sverige av Taxonomikommittén (Tk) med målet publicera en slutlig version av namnlistan under 2014.
I detta arbete har artlistan delats upp i två delar; en första del innehållande samtliga icke-tättingar och delar av tättingarna (de så kallade suboscina tättingarna) och en andra del innehållande övriga tättingar (de så kallade oscina tättingarna).
Den första delen är nu klar.
Den andra delen, med de oscina tättingarna, kommer att publiceras på denna sida senare under 2014.

Läs mer om principerna för namnsättning här.

Förutom att behandla inkomna remissvar har Tk uppdaterat taxonomin för artlistan. Efter att den första remissversionen av namnlistan publicerades har Tk beslutat att för arter utanför Tk:s bevakningsområde (Västra Palearktis i något utökad form) följa IOC World Bird List (www.worldbirdnames.org).
Den slutliga namnlistan har uppdaterats och följer helt IOC World Bird List version 4.3 (augusti 2014). Namnlistan kommer kontinuerligt att uppdateras när nya versioner av IOC-listan publiceras. I de fall taxonomin hos IOC World Bird List avviker från Tk:s lista över arter i Västra Palearktis har fotnoter gjorts i namnlistan (röda siffror inom parantes). Utdöda arter är markerade med röda kors.
Totalt innehåller namnlistan 10 534 nu levande arter och 150 arter som dött ut efter år 1500, tillhörande 240 familjer. Utdöda arter är i listan markerade med ett rött kors.
En bilaga med svenska namn på arter som dött ut före år 1500 kommer även att publiceras under 2014.

Om du anser att det finns några felaktigheter i listan, skriv till tk@birdlife.se

Ladda hem listan i olika format:

Excel (xlsx-format)
Excel (xls-format)
Pdf  (800 Kb)

Markus Lagerqvist och Erling Jirle, Tk, 9 aug 2014.  Uppdaterat 13 aug 2014.